Brandskogen svårt betesskadad

En inventering som Skogsstyrelsen har gjort visar att var femte tall som planterats på brandområdet efter skogsbranden i Västmanland 2014 har betats av hjortdjur.

Närmare 20 procent av de planterade tallarna på de återbeskogade delarna av brandområdet i Västmalnand har betesskador av hjortdjur enligt en ny inventering från Skogsstyrelsen. Foto: Skogsstyrelsen

– Att nästan 20 procent av de inventerade plantorna hade skador förvånade oss och omfattningen är oroväckande. Skadorna begränsar tillväxten, påverkar skogsägarnas ekonomi och kan om de upprepas i värsta fall ta död på plantorna, säger Göran Hagerfors, Skogsstyrelsens projektledare för brandområdet i ett pressmeddelande.

Främst tall

På drygt tre fjärdedelar av de totalt 4 000 hektar som ska återbeskogas efter den stora skogsbranden i Västmanland 2014 har man fram till 2017 utfört åtgärder för att få upp ny skog. Främst rör det sig om plantering av tall och kostnaden för hela återbeskogningen beräknas till omkring 40 miljoner kronor.

För att bilda sig en uppfattning av hur mycket älg och andra hjortdjur betat i brandområdet har Skogsstyrelsen gjort en inventering av plantor satta under 2015 och 2016. De frösådda plantorna ingår inte i inventeringen eftersom de är får små för att utgöra attraktivt bete.

Ökad dragnigskraft

Inventeringen visar att nästan 20 procent av tallplantornas toppskott hade betats av hjortdjur, en fördubbling jämfört med tidigare år.

Skogsstyrelsen bedömer att orsaken till detta är områdets ökade dragningskraft för hjortdjur som älg, kronhjort och rådjur. Den hårda vintern kan även ha bidragit till ökningen.

Betesskadorna innebär att tallarna missgynnas gentemot annan vegetation som exempelvis lövträd, som då riskerar att tränga undan tallen.

Behövs kraftfulla åtgärder

Enligt Skogsstyrelsen finns det en relativt stor mängd föda för älg och andra hjortdjur i området, därför borde det inte vara någon brist på foder. Ändå är skadorna omfattande på tallarna.

– Det här visar tydligt att det nu behövs kraftfulla åtgärder. Samarbete och tät dialog mellan främst markägare och jägare är den enda vägen framåt. För att få effekt behöver hjortdjursförvaltningen i ett större område än bara brandområdet involveras, säger Matts Rolander, regional viltsamordnare på Skogsstyrelsen.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-683 94 62
E-post: bjorn.s@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 05 oktober 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste