Jägare är viktiga i jakten på granbarkborren

Skogsstyrelsen går nu ut med en uppmaning till landets jägare, och särskilt de i sydöstra Sverige, att hålla utkik efter barkborreangrepp efter sommarens stora utbrott. Jägarna rör sig nu mycket i skog och mark och förhoppningen är att nya utbrott ska kunna bekämpas i tid.

Skogsstyrelsen uppmanar nu jägare at hålla utkik efter nya granbarkborreangrepp så att de kan stoppas i tid. Foto: Josefina Sköld, Skogsstyrelsen

– Vi behöver ta till all hjälp som tänkas kan. Här tror vi jägarna, som ofta själva är skogsägare, kan göra en insats och titta extra efter barkborrens spår. Ju tidigare angreppen upptäcks desto lättare att lindra de omfattande angrepp vi räknar med till våren, säger Ove Arnesson, skadesamordnare på Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Omfattande angrepp

Man har nu konstaterat att angreppen av granbarkborre i år är mycket omfattande på många håll i södra Sverige. I flera län är angreppen större än på ett decennium. Orsaken till de massiva granbarkborreangreppen är den varma sommaren som gett skadeinsekten möjlighet få avkommor i flera omgångar, vilket annars är ovanligt. Skadorna kan orsaka stora ekonomiska förluster för skogsägaren, inte bara nu utan även på sikt.

Många söker dispens

Den som vill avverka skogsområden större än 0,5 hektar måste anmäla det senast sex veckor innan till Skogsstyrelsen men allt fler skogsägare i södra Sverige har sökt dispens från den sexveckorsregeln för att få ut angripet virke tidigare. En ny karta som Skogsstyrelsen tagit fram visar var dispenserna är vanligast och var det därmed också finns flest kända angrepp. I de vitmarkerade områdena är dispenserna färre och där kan det vara extra viktigt att titta efter ännu oupptäckta angrepp.

Så här kan du se om det finns granbarkborrar i din skog:

- Titta nära platser som tidigare haft angrepp av granbarkborre.
- Leta särskilt efter granar där barren är gröna – gulgröna och har barken avfläkt på delar av stammen några meter upp, har rödbrunt gnagmjöl på marken nedanför stammen och som tappar gröna barr. Sådana träd har pågående angrepp av granbarkborre.

Om du hittar angrepp:

- Se till att de nyangripna granarna transporteras bort eller barkas så fort som möjligt.
- Om det är stora angrepp i beståndet, kontakta din virkesköpare och gör en slutavverkningsanmälan.
- Ansök om dispens från sexveckorsregeln så att avverkningen kan påbörjas så snart som möjligt.
- Spara helt döda granar som tappat alla barr. De som angreps tidigt i våras har nu bara kvar fiender och konkurrenter till granbarkborrarna.

Källa: Skogsstyrelsen

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-683 94 62
E-post: bjorn.s@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 04 oktober 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste