Med laserteknik mot körskador

I Norge har det statliga skogsbolaget Statsskog nu inlett tester med laserscanning för att undvika djupa körskador. Försöket är en del av forskningsprojektet On Track som leds av norska Nibio.

I ett försök lett av det norksa forskningsintitutet Nibio testas nu laserscanning för att övervaka spårbildningen hos skotare. Foto: Linus Iseborn

Det norska institutet för bioenergi (Nibio) leder ett internationellt forskningsprojekt med namnet On Track som har som mål att utveckla nya lösningar på problem som skogsbruket i både Norge och andra nordeuropeiska skogsländer måste tackla. Norges största skogsägare, Statsskog, är delaktig i projektet och ser stora möjligheter.

Övervakar spårdjup

– Att bruka skogen som en förnybar resurs är viktigt i arbetet med att övergå till ett mer fossilfritt samhälle. Mildare vintrar och perioder med mycket nederbörd skapar redan stora problem för moderna skogsmaskiner och därför måste vi utveckla tekniker som minskar spår och körskador i terrängen. Det som nu testas är väldigt spännande, säger Monica Grindberg, skogschef på Statsskog i ett pressmeddelande.   

Hon syftar på en skotarmonterad övervakning av hur djupa spår maskinen gör. Tekniken möjliggör kontinuerlig övervakning av spårdjupets utveckling i körvägarna. Om spårdjupet ökar, ser föraren det på en gång.

– Förarna kan då exempelvis risa vägen, lägga om den eller utföra andra åtgärder för att undvika körskador. Vi har stora förhoppningar på att detta kan bidra till ett skonsammare skogsbruk i hela näringen, säger Monica.  

Skapar en karta

Datat från laserscanningen kan dessutom användas vid återställning av spår.

– Lasern skapar till slut en karta över terrängen som visar vart det uppstått körskador. På så sätt kan de lagas på ett mer effektivt sätt och det är även mer sannolikt att körskador upptäcks och åtgärdas, säger Helmer Belbo, forskare vid Nibio.

Inte bara laser

Men projektet On Track består inte bara av laserscanning. Den finska skogsmaskintillverkaren Ponsse jobbar tillsammans med den kanadensiska bandtillverkaren Prinoth och norska Owren på att utveckla en skotare med gummiband istället för hjul. Det minskade marktrycket ska ge mindre körskador och även en bättre förarmiljö genom minskade vibrationer.

– Maskinen har genomgått omfattande tester i både Norge, Sverige, Finland, Tyskland och Lettland och nu sammanfattar vi resultaten. Generellt sett så är resultaten betydligt bättre än vi tidigare trott, men samtidigt måste konceptet utvecklas vidare för att skapa långsiktigt hållbara lösningar, säger Helmer.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-683 94 62
E-post: bjorn.s@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 04 oktober 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste