Så kan massabruken spara miljonbelopp

Ny forskning från Karlstads universitet visar att det finns stora pengar att tjäna för massabruken genom att använda en ny mätteknik för att styra massaprocessen. 

Genom den nya mättekniken kan massabruk enklare avgöra behovet av extra kemikalier för att kopmensera för det som ligninet förbrukar i kokningsprocessen. Foto: Mostphotos

– Min forskning visar att det finns en viktig parameter som än så länge inte mätts på massafabriker, nämligen utlöst lignin, säger Caroline Wilke, doktor i kemiteknik i ett pressmeddelande.

Ligning förbrukar kemikalier

Vid tillverkning av pappersmassa kokas träflis i en blandning av vatten och kemikalier för att frigöra cellulosafibrer. I denna process måste ligninet avlägsnas som fungerar som ett lim mellan fibrerna och när det löses ut i kokvattnet förbrukas kemikalier. Men eftersom mängden lignin varierar i de olika stegen i processen är det svårt att veta hur mycket extra kemikalier som behöver tillsättas för att bibehålla massans kvalitet.

För att mäta ligninhalten har Caroline använt en så kallad mätgivare som utvecklats av företaget BTG instruments, parallellt med hennes forskning.

Direkt i massaprocessen

Caroline Wilke, nybliven doktorand på Karlstads univeristet tror att hennes forsknin kan hjälpa pappersbruken att optimera kokningen både ekonomiskt och miljömässigt. Foro: Karlstads universitet

– Det unika med mätgivaren är att det är möjligt att placera den direkt i massaprocessen och alltså få en kontinuerlig mätning av halten utlöst lignin. Tidigare har det varit nödvändigt att ta ut vätskeprover och analyserat dessa i laboratoriet, vilket har medfört en tidsfördröjning. Just den vätskan man analyserat har redan passerat processteget och det är alltså för sent att ändra kemikaliesatsen, säger Caroline.

I sitt doktorandprojekt har hon undersökt effekten av det utlösta ligninet i flera olika steg i blekningsprocessen. Resultatet visar att det ökade kemikaliebehovet till följd av det utlösta ligninet i ett klordioxidsteg var proportionellt mot halten utlöst lignin mätt med mätgivaren.

Ekonomisk optimering

Genom att mäta ligninet både i fibrerna och i vätskan får massafabriker en möjlighet att styra klodioxidsteget utifrån det totala kemikaliebehovet. Detta kan leda till en ekonomisk och miljömässig optimering. Mätgivaren kan också användas för att styra tvättarna så att vatten- och energiförbrukningen minskar.

Carolines forskning har utförts inom ramen för forskarskolan Values Created in Fiber Based Processes and Products (VIPP) vid Karlstad universitet, med stöd från företaget BTG Instruments i Säffle och KK-stiftelsen. Här kan du läsa hennes arbete.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 04 oktober 2018

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste