Organisk eftergödsling kan innebära en revolution

Holmen har i femton år använt gödselmedlet arginin i flytande form på sina plantskolor. Nu finns det organiska gödselmedlet även i fast form som kan användas för eftergödsling i skogen. – Det kan bli en revolution för skogsvården, spår Daniel Hägglund, chef för Holmens plantskolor.

Det nya organiska gödselmedlet för eftergödsling av skogsplantor består av arginin i granulatform och visar en rad positiva effekter på plantornas tillväxt och hälsa. Foto: Holmen

Kvävekällan i klassiska gödningsmedel innehåller en hög andel nitrat vilket har nackdelen att det lätt kan urlakas med negativa effekter på vattendrag och brunnar som följd. Till skillnad från nitrat är arginin organiskt och har samtidigt en positivt laddad molekyl som binds i jorden. Fördelen med detta är att kvävet, som är en viktig faktor för plantans tillväxt, inte sköljs bort vid nederbörd eller bevattning.

Plantor föredrar arginin

Forskningsresultat visar också att skogsplantor föredrar arginin som kvävekälla framför nitrat. Arginin ger plantorna bättre rötter, snabb tillväxt och hög överlevnad. Upptäckten av argininets positiva effekter har därefter patentskyddats och Holmen har i samarbete med företaget SweTree Technologies (STT) tagit fram gödselmedlet Argrow.

– Argrow är ett flytande gödningsmedel som ger en stor andel små och fina rötter och ett effektivt och miljövänligt nyttjande av kväve. Numera används Argrow till de 35 miljoner plantor vi varje år odlar på våra plantskolor, säger Daniel Hägglund, chef för frö- och plantverksamheten i Holmen i ett pressmeddelande.

Långtidsverkande granulat

För att höja den långtidsverkande effekten av arginin ytterligare har man nu, genom något av en slump, lyckats ta fram ett granulat som bildas i tankarna för det flytande argininet. Granulatet består av argininfosfat som mals ner och som under en lång tid släpper ifrån sig det kväve som finns bundet i argininet.  

Genom framtagandet av granulatet föddes enligt Holmen också en idé om att bifoga gödsel vid leverans av plantorna. Under 2016 och 2017 har försök gjorts med fältgödsling med det långtidsverkande granulatet och försöken ser mycket lovande ut. Blir resultaten under 2018 lika positiva tror man från Holmens sida att metoden är här för att stanna.

Revolution för skogsvården

Försöken har visat att rotsystemen utvecklas mycket kraftigt efter gödslingen, upp till sjutton gånger mer än referensplantor.

Det är en del jobb kvar innan allt är klart, men det är en metod som Holmen tror starkt på.

– Jag tror personligen att det här kan komma att innebära en revolution för skogsvården i Sverige, säger Daniel.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-683 94 62
E-post: bjorn.s@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 03 oktober 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste