Vindelkol tar fram jordförbättrare

Västerbottnisk skog ­omvandlas till biokol med metoder från Amazonas. 

 

För att tillverka biokol stryps syretillförseln under pyrolysen, vilket resulterar i att vatten och andra flyktiga ämnen avges, dessa gaser används som bränsle i processen. Samtidigt stannar koldioxiden kvar och träkol bildas. Foto: Privat


Sedan starten 1990 har ­familjeföretaget Vindelkol AB vuxit sig till att bli Sveriges största träkolsproducent. Företaget har sedan starten för 28 år sedan ­framförallt fokuserat på att ta fram högkvalitativt, svenskt träkol. Kunderna har främst varit ­privatkunder som använder träkol till grillning men även kommuner och energiverk. I cirka fem år har även leveranser av biokol pågått. 

– Biokol är en produkt som ­uppkommer naturligt i samband med vår träkolstillverkning. 

När intresset för biokol kom igång på allvar för cirka fem år sedan så började vi att ­paketera träkol i finfraktion för ­biokolsframställning, berättar Per Almersson, vd för Vindelkol.  

Per Almersson, vd för Vindelkol kompletterar utbudet med biokol, som används som jordförbättrare. Foto: Privat

Biokol

Biokol har blivit känt de senaste åren dels för sina egenskaper som jordförbättrare samt att det fun­gerar som en kolsänka. Vindelkol använder restprodukter från ­skogen för att tillverka biokol, men det går även att använda trädgårds- eller matavfall. I dag har företaget fyra anställda och två egenutvecklade ugnar.

– Vår process är helt ­självförsörjande på bränsle när den väl är igång. Vi nyttjar gaserna från veden till att driva ­processen. Den enda energi vi förbrukar går till några fläktar. Processen är självgående ut i det oändliga så länge vi har råvara, säger Per. 

Gammal kunskap

I dag levererar de huvuddelen av sitt biokol till Rölunda Gård i Uppland, som bland annat special­iserat sig på att ta fram anläggningsjord av mycket hög kvalitet. De har de senaste fem åren använt sig av just biokol i sina produkter.

- Biokolet bryts inte ner utan har en struktureffekt som håller fukt och näring. Det finns också mycket som tyder på att biokolet kan ha en bra effekt för mikrolivet, säger Magnus Nobel, som är produktionschef vid Rölunda Gård. 

Han berättar att även om forskningsfältet om biokol som koldioxidbindare är relativt nytt, är framställningen långt ifrån ett nytt påfund. Bland annat finns det fortfarande idag spår från tusen år gamla jordbrukssamhällen i Amazonas som använde biokol som jordförbättrare. I dag syns spåren i form av en kolsvart och bördig jord, dessa områden kallas terra preta, ”den svarta jorden” på portugisiska.

Senvuxen skog 

Precis som företagets träkol, tillverkas också biokolet i Västerbotten och det är just geografin som är hemligheten bakom råvarans höga kvalitet menar Per. 

– Tack vare att norrländsk skogsråvara har längre omloppstid så blir veden tätare och med högre energiinnehåll, säger han

Per tycker att det märks att det finns en stor efterfrågan av biokol, och i framtiden hoppas han att företaget ska kunna öka produktionen ytterligare.

– I dagsläget är vår inriktning mot tillverkning av träkol med hög kvalitet för grillning och industriellt bruk. Men då efterfrågan på biokol verkligen ligger i tiden, inte minst som kolsänka, så arbetar vi för att tillgodose fler användare, avslutar han. 

Elin Fries
Elin Fries
Tel: 019-16 64 68
E-post: elin@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 09 oktober 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste