Färre höstplanteringar än planerat

Under vårens torka och brandrisk stod många markberednings­maskiner stilla och förväntningarna på ökad höstplantering var ­därför­ stor. Men höstplanteringarna ser ­snarare­ ut att minska.

 

I år ser höstplanteringarna ut att minska runt om i landet.
– På grund av torkan i våras fick väldigt många skogsägare inte sina hyggen markberedda, och kunde därmed inte heller plantera. Vi trodde därför att höstplanteringarna skulle öka, men regnet man väntat på kom aldrig, säger Peter Melin, resultatområdeschef för Svenska Skogsplantor Svealand.Foto: Elin Fries


Att plantera under hösten har blivit allt mer ­populärt­. Bara förra året slog Södra Skogsplantor rekord i höstleveranser och ökade leveranserna med hela 1,3 miljoner plantor jämfört med föregående år. Till höstplanteringens fördelar hör bland annat högre luft- och markfuktighet samt att plantans rötter ges möjlighet att växa fast i marken redan under hösten. Men i år tycks alltså trenden vara bruten.

Varm sommar

Anledningen är den ihå-ll­ande torkan. Den varma och torra försommaren ­tvingade­ många mark­beredningsmaskiner att stå stilla. Johan Jonsson, chef för Södra Skogsplantor berättar att de vanligen börjar leverera sensommarplantor i början av augusti och hade hoppats att kunna ta igen delar av planteringstappet i samband med det. Men planteringen har gått trögt.

– Under de tre inledande veckorna brukar vi ­vanli­­g­en leverera runt en miljon plantor, men under samma period i år blev det bara 200 000 plantor, säger han och berättar att det är först de senaste dagarna som planteringen är tillbaka till ett normalflöde.

Förlorat 15 procent

Sammanlagt bedömer Johan att Södra Skogsplantor har förlorat omkring tio procent på årsbasis mot vad man brukar plantera. Runt en fjärdedel av plantorna som inte blivit planterade har man varit tvungen att kassera, men resten kan användas nästa år. Glädjande är att de plantor som kunde planteras ser ut att ha klarat sig förhållandevis väl.

–Normalt ligger överlevnaden av plantorna på 95 procent. Nu är vi inte färdiga med sommarens datainsamling men de siffror som finns tyder på att uppemot 85 procent av plantorna i år överlevt, vilket får anses relativt bra, säger han.

Om några veckor, i ­mitten­ av oktober startar Södra planteringen av barrotsplantor. Men Johan bedömer att även om vädret är gynnsamt för barrots-planteringen kommer det vara omöjligt att ta igen det planteringstapp som uppstått i samband med värmen.

Fortfarande torrt

På Svenska Skogsplantor bekräftas bilden av minskade höstleveranser, och även de har blivit tvungna att kassera plantor.

– Vi har svårt att komma upp i normala höstvolymer i södra Sverige, trots att vi i våras snarare trodde att vi skulle sälja mer höstplantor i år, säger Peter Melin som är resultatområdeschef vid Svenska Skogsplantor och fortsätter:

– Vad som hänt är att ­regnet­ vi väntat på inte kommit i den utsträckningen som behövs, och marken är fortfarande kruttorr på sina ställen. Många tycker det är för torrt att plantera.

Framförallt gäller planterings­tappet Götaland och Svealand. I Norra Sverige, främst norra Norrland, ligger försäljningen nära det normala. I vanliga fall står Svenska Skogsplantors höstleverans för ungefär 15 procent av den sammanlagda planteringen, i södra Sverige är det något lägre.

Lägre leveranser i södra Sverige

Anledningen att antalet höstplanteringar skiljer sig mellan Södra och Norra Sverige har enligt Peter flera anledningar.

– I Södra Sverige har det historiskt sett funnits ett stort tryck av viltbetning, i huvudsak från rådjur, säger han. I dag skiljer sig dock inte viltbetning nämnvärt mellan höst och vårplantering eftersom plantorna viltbehandlas.

– Det är också en resursfråga. Norra Sverige har en kortare planteringssäsong och genom att plantera under hösten jämnar man ut säsongen. Det gör att det finns en annan kultur för höstplantering. Distributions­leden måste också vara lite kortare när det gäller höstplantering eftersom plantorna inte kommer direkt från våra kyllager, utan är ”levande” så att säga, säger han.

  Aug Sept Okt Nov
Täckrot        
Gran Mycket bra bra bra bra
Tall Mycket bra bra  bra bra
Barrot        
Gran Ej lämpligt bra bra bra

Källa: Svenska Skogsplantor
 

Tänk på vid höstplantering

Tidpunkt. Kom igång tidigt med höstplanteringen för att plantan ska hinna rota sig och få en bra start på våren. Se tabell. 

Plantan. Skilj mellan bar- och täckrot beroende av vald planteringstidpunkt. Täckrotsplantor är mer känsliga för uppfrysning.  På hösten är inte plantorna invintrade/i vila på samma sätt som på våren. Plantera därför så snabbt som möjligt efter leverans. 
 
Förberedelse: Förutom bra markberedning bör man använda större plantor vid kraftig hyggesvegetation. Välj även långnattbehandlade plantor som klarar höstens frostnätter. 

Jordmån: Undvik så kallad ”uppfrysningsjord”, det vill säga finjordrika, låglänta och fuktiga marker. 

Källa: Svenska Skogsplantor, Södra Skogsplantor  

Elin Fries
Elin Fries
Tel: 019-16 64 68
E-post: elin@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 27 september 2018

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste