Två stora utmaningar för förnybart biobränsle

Forskare vid Chalmers har identifierat de två största utmaningarna för produktion av förnybart biobränsle från billiga källor. 

En ny studie från Chalmers lyfter fram möjligheter för biobränsleproduktion. Foto: mosthotos

Studien är gjord av professor Jens Nielsen, Yongjin Zhou och Eduard Kerkhoven, vid Institutionen för Biologi och bioteknik. De har utvärderas de hinder som måste övervinnas för att tillverka kolväten ur biomassa som ett reellt alternativ till fossila bränslen och kommit fram till vad de anser är de två viktigaste utmaningarna. 

Sänka kostnaden

Eduard Kerkhoven, forskare och projektledare, Institutionen för Biologi och bioteknik, Chalmers. Foto: Martina Butorac/Chalmers

Den första utmaningen är att sänka kostnaden för utveckling av mikrobiella cellfabriker. I dag är det tekniskt möjligt att producera biobränslen från förnybara resurser genom att använda mikrober som jäst och bakterier som små cellfabriker.

– Vi har teoretiskt räknat på maximala produktionsvinster och jämfört med vad som för närvarande är möjligt i labbmiljö. Det finns fortfarande en stor potential för att förbättra processen, säger Eduard Kerkhoven i ett pressmeddelande. 

Effektivare metoder

Den andra utmaningen handlar om att införa effektivare metoder för hydrolys av biomassa till jäsbara sockerarter. 

– Om denna omvandling kan göras mer effektivt skulle det vara möjligt att använda restmaterial från skogsindustrin eller grödor som avsiktligt odlas för biobränslen, för att producera helt förnybart biobränsle, säger Eduard Kerkhoven.

Han understryker hur viktigt biobränsle kommer att vara i framtiden.

– Medan personbilar i framtiden primärt kommer att vara eldrivna, så är biobränslen avgörande för tyngre transportformer som flyg och lastbilar. The International Energy Agency förutspår att 27 procent av de globala tunga transporterna drivs av biobränslen år 2050. 

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 11 september 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste