Är det till att vara etisk? 

Tiden går, det är nu 25 år sedan jag kläckte idén att skogsbruket skulle ha en yrkesetik. Läkare, journalister med fler yrkesgrupper har ju en, så varför inte skogsbruket. En skogsetik talar ju om vilka värden skogsbrukare står för. 

 

Bo Lindevall


Sagt och gjort, en arbetsgrupp med namnkunniga skogsbrukare tillsattes, detta med filosofen och författaren Teodor Kallifatides som medlem. Gruppen stötte och blötte skogsfrågor och hur man skulle formulera sig etiskt. 

  • Det här kom vi fram till efter ett par månader (kolla själv om du sköter din skog etisk!). 
  • Jag brukar skogen uthålligt. 
  • Jag brukar skogen med hjälp av beprövad kunskap. 
  • Jag brukar skogen så att biologisk mångfald kan upprätthållas. 
  • Jag tar ansvar för att skapa ekonomiska värden av skogen. 
  • Jag brukar skogen så att andra näringars intressen kan tillvaratas. 
  • Jag tar hänsyn till värden som gör skogen till en rekreationskälla. 
  • Jag beaktar kulturella värden i skogslandskapet. 
  • Jag kommunicerar med min omvärld. 

De flesta skogsägare jag umgåtts med kan nog ställa upp på de här sätten att bruka sin skog helt eller delvis. Ändå dog hela projektet. Detta främst av tre anledningar. Första anledningen: Under en skogsägarträff vållade etiken en förskräcklig debatt av det negativa slaget. 

”Det behövs minsann ingen etik”, sade de upprörda. ”Vi skall inte tvingas på några regler.”  

Argumentet att om inte vi själva talar om och löser problemen så gör någon annan det, köptes inte. Facit börjar synas, information om dina avverkningar och annat finns på nätet, död hand över fjällskogen, miljörörelsen sitter i Skogsstyrelsens styrelse med mera. Värre kan det bli beroende på vem som har regeringsmakten. 

Andra anledningen var att etikgruppens ordförande Stora Skogs pensionerade skogsdirektör Håkan Westergren dog och ingen annan hade hans pondus och ställning gentemot skogsbranschen. 

Tredje anledningen var att etiken mottogs svalt eller inte alls av omvärlden. Svenska Naturskyddsföreningen som verkligen borde ha anledning att ha synpunkter på etiken teg som muren. Självklart ville inte ”runnglasögan” tappa en smaskig och säljande konflikt. 

En av landets största tidningar (och eftersom den trycks på papper; en stor skogsanvändare) skrev om ”Skogsmulles vaggsång”.  

Jag tror fortfarande att en accepterad och av omvärlden känd yrkesetik är nödvändig. Sätter vi inte upp egna värderingar kommer sannolikt någon annan att göra det åt oss. 

Mitt favoritordspråk: Ödet leder den villige vid handen, den ovilliga släpar det med sig. 

Själv styrs mitt jobb av journalisternas etik, det gör inte ett dugg ont! 

Bo Lindevall
bo.lindevall@glocalnet.net

 

Artikeln publicerades fredag den 14 september 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste