Det här gäller vid oklarheter vid rågång

Vem bär ansvaret för en felaktig gränsdragning? Vad händer om man råkar ta ner träd från grannens mark? Juristen ger svar.

 

Rickard Josefson, chefs­jurist LRF Konsult. Foto: LRF Konsult

Med tanke på att Sverige är uppdelat i närmare 3,2 miljon­­er fastigheter är det inte underligt att gränsdragningar är och förblir en aktuell fråga. Fastigheterna representerar dessutom ofta betydande ekonomiska värden. Vi har pratat med LRF:s chefsjurist Rickard Josefson som har många års erfarenhet av de lagliga aspekterna kring rågångar.

Ingen gränskötselplikt

I vissa länder, exempelvis i Ryssland, finns det krav på underhåll av gränslinjer. I Sverige ses däremot gränsdragningen i första hand som en markägar­angelägenhet.

– Du har mycket stor förfogande­rätt över din fastighet- så länge du håller dig inom dess gränser. Det finns ingen allmän röjningsplikt av rågångar i Sverige, även om det underlättar med en markerad gräns, säger Rickard.

Lantmäteriet styr

I de fall där det inte går att hitta gränsmarkeringar på egen hand kan man begära hjälp från Lantmäteriet.

– Det är enbart lantmäteriet som får sätta ut nya gränser, man får med andra ord inte ändra en gräns på egen hand, även om grannarna är överens. Det är straffbart att ändra eller förstöra en gränsmarkering, säger Rickard.

Han berättar att även om rågången kan likna en gata genom skogen är den lagliga gränsen tunn och exakt mellan två fastigheter.

– Vid avverkning av träd då man restaurerar en rågång gäller att den person vars träd har fällts ska ha ersättning, sedan får inga träd tas ned utan markägarens tillstånd.

Utföraren bär ansvaret

Den senaste tiden har media bland annat uppmärksammat tvister där skogsägare råkat ut för objuden gallring av sin skog samt gräns­tvister. På frågan vem som är ansvarig om rågången dras fel är svaret tydligt.

– Det är utföraren som är ansvarig om något går fel. Man får inte avverka på annans mark och att göra det är skadeståndsgrundande, säger Rickard.

Däremot kan markägaren bli ansvarig för att entreprenören fått felaktig information av markägaren och gränserna varit otydliga. Men om markägaren gett direktiv som inte följts är det alltså utföraren som är skyldig.

Vanligaste överträdelsen

Den vanligaste överträdels­­en vid rågångar är enligt Rickard mindre över­trädelser som sker av misstag­ av entreprenörer eller privatpersoner. Dessa överträdelser görs i regel upp mellan de inblandande parterna­­­­ och det finns därför relativt få prejudicerande domar kring mindre överträdelser.

–  Om någon olovligen tar ned träd på din mark är du ersättningsberättigad. Enligt skadeståndsrättsliga principer ska man bli ersatt med fullt ekonomiskt värde motsvarande den faktiska skada man åsamkats. Det kan därför även tas hänsyn till att avverkningen är ofrivillig och att det i regel blir en för tidig avverkning, säger Rickard.

Samtidigt, berättar han, gäller inte samma ersättnings­principer för om man tar ned träd i skogen som om ett träd fälls i anslutning till ett hus. Det sistnämnda kan komma att påverka hela fastighetens värde och då gäller andra principer. Felaktiga gallringar eller avverkningar påverkar däremot i de allra flesta fall bara affärsverksamheten.

Oklar ersättning

I dag finns det ingen fastslagen praxis för skadeståndsersättning för avverkning av annans skog utöver de grundläggande skadeståndsprinciperna. Olika skogsbolag har olika policy, en del går efter virkesvärdet och andra bolag tillämpar dubbla virkesvärdet. Men även om det inte finns tydliga riktlinjer enligt lagen kring ersättning menar Rickard att det finns ett annan aspekt som är nog så viktig att framhålla.

– Den affärsmässiga aspekten är värd att framhålla. Om exempelvis en virkesköpare gör en felaktig avverkning på en fastighet och vill betala så lite ersättning som möjligt, bryr den sig inte om den framtida affärsrelationen. Det kommer naturligtvis att påverka möjligheten att köpa skog i framtiden från den fastighetsägaren, vilket man inte bör glömma bort.

Elin Fries
Elin Fries
Tel: 019-16 64 68
E-post: elin@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 10 september 2018

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste