Här växer norra Europas största bostadsområde i trä fram

Skövde tar storsteg när det kommer till trähusbyggande. Inom kort kommer staden ha norra Europas största bostads­område i trä, men resan dit har inte varit helt spikrak.

 

Leif Walterum står i stadsdelen Frostaliden i Skövde, en stadsdel helt byggd i trä. Foto: Elin Fries

Att intresset för att bygga i trä har ökat de senaste åren märks inte minst i statistiken. Enbart förra året levererades drygt 3 800 lägenheter med stomme i trä, vilket är en ökning med nära 30 procent jämfört med 2016. Att intresset för träbyggande ökat de senaste åren är något Skövdes tidigare kommunal­råd Leif Walterum fått uppleva. För drygt tjugo år sedan blev det tillåtet att bygga mer än två våningar i trä och i samband med det började Leifs resa inom trähusbyggande. Han satt vid den tiden i LRFs riksförbundsstyrelse och de märkte att det saknades kunskap om att bygga med trä på höjden.Engagemanget från LRF tog han med som kommunalråd.  – 2007 spände vi bågen och sa att vi skulle bygga 150 lägenheter i trä i Skövde. Det visade sig bli en knöcklig resa, säger Leif.

Cementfabrik kritisk


 Den sista inflyttningen till området sker under 2020. Då kommer Frostaliden innehålla tolv höghus helt byggda i trä, alla på mellan sju och nio våningar.
– Det har varit ett jätteintresse från övriga kommuner angående vår träsatsning på Frostaliden. En positiv effekt är att träbyggandet även spritt sig till andra delar av Skövde. Byggande föder byggande, säger Leif Walterum, initativtagare till projektet.  Foto: Elin Fries

Leif och hans kollegors idé mottogs inte väl av alla. Då var kunskapen om höga trähusbyggnader begränsad och flera kommunpolitiker ansåg 150 lägenheter med trästomme som ett allt för ­ambitiöst projekt. Inte heller näringslivet var odelat positivt till en storsatsning i träbyggnader.

– Vi har en av Sveriges tre cementfabriker här i Skövde så det fanns självklart ett tryck från betongindustrin om varför vi skulle in och bygga med trästomme, säger Leif.

Därför är det inte utan stolthet som Leif visar runt på bostadsområdet vid namn Frostaliden som med råge slog målet. De 150 lägenheterna växte till 369 bostäder och i dag kan Skövde stoltsera med att ha Sveriges största träbyggnadsområde.

– Det hade ingen av oss kunnat drömma om när vi startade detta, när vi spände musklerna, säger Leif, som även sitter med i Trästad Sveriges styrelse.

– Som helhet ses trätänket numera modernt, det är ett annat klimat i trähus jämfört med betong, säger David Larsson och får medhåll av Leif. 

Framgångsfaktorer

Att projektet lyckades menar Leif beror delvis på att hoppa över trenden att skapa en kommunal trähusstrategi.

– Jag tänkte nej för katten, eftersom det fanns tvivlare så ska vi inte sitta och diskutera innehållet i en eventuell trähusstrategi i evigheter, förklarar Leif.

En annan viktig faktor för att få till stånd byggandet menar Leif är Skövdes tjänstemanna­organisation och inte minst en tidigare samhällsbyggnadschef som haft en stark tilltro till trähusbyggande på Frostaliden.

Men framförallt har det nuvarande planmonopolet gjort det möjligt att husen i Frostaliden består av enbart trästommar. Genom att man ställde krav i markanvisningen på trästomme.

–Nu kunde vi släppa tomterna under förutsättningen att det byggdes med trästomme, säger Leif.

Men det krävs också en pragmatisk syn menar han.

–För träbyggnationer är det exempelvis mer relevant att se på antalet våningar istället för en bestämd höjd i detaljplan, på grund av att trähus har tjockare bjälklager, annars kan en våning förloras säger han.

Nytt byggnaddssätt

Att ställa om byggandet från betong till trä har överlag gått bra, men byggaktörerna har även stött på en del utmaningar och Leif beskriver byggandet som en läroresa för alla inblandade.

– Det visade sig att en byggaktör fick problem med stabiliteten då de valt att bygga högt och smalt, hisschakten i trähusen är vanligtvis det som bär upp hela huset, men i deras fall räckte det inte, det var en missbedömning och man fick sätta in svajramar, för att huset inte ska vrida sig när det blåser, förklarar Leif.

I dag är byggandet av bostadsområdet Frostaliden i slutfasen och när kvarteret är klart kommer det bestå av nära 370 lägenheter. 270 av dessa blir hyresrätter och resterande blir bostadsrätter.

Slagit hål på myterna

Sammanlagt har fyra aktörer, med varierande erfarenhet av att bygga i trä valt att satsa på området. För David Larsson, vd i familjeföretaget Jättadalen fastighets AB var inte trähusbyggande i sig något nytt, däremot att bygga så pass högt.

–Våra två hus består av en limträkonstruktion som är åtta våningar hög och kommer bestå av 80 hyreslägenheter, säger han.

Han hoppas se mer trähusbyggade i framtiden.

– Varför ska vi inte ta tillvara på en resurs som hela tiden växer? Jag tycker att betong ska användas till vad det är bra till. Som i vårt fall stabiliserande enheter och brandskydd. Träet skapar en bra boendemiljö och är klimatsmart säger David.

David tycker att det har fungerat bra att bygga i trästomme på så hög höjd och berättar att de gjort speciella anpassningar. Bland annat är de första två våningarna i betong på grund av fukten i marken.

– Vi använder även betong i hisschakt och trapphus för stabiliteten skull, säger David och berättar att de vanligaste myterna kring trähus är lyhördhet, fuktproblematik och att trähus är brandfarliga.

– Men i dag har vi slagit hål på alla de här myterna, säger han.

Elin Fries
Elin Fries
Tel: 019-16 64 68
E-post: elin@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 06 september 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste