Nytt verktyg för effektivare drivning

Skogsmaskin­tillverk­aren John Deere lanserar nu tjänsterna Timbermatic Maps och TimberManager. Med hjälp av dessa ska planering och uppföljning av avverkningsarbetet underlättas och effekt­iviseras. 

 

Med Timber manager kan entreprenören följa avverkningsförloppet och se hur stor volym som skördats och skotats. Verktyget kan bland annat användas i planeringsarbetet för exempelvis maskinflytt och nya trakter.Foto: John Deere


Timbermatic Maps är ett verktyg som ger maskinförarna en överblick över avverkningstrakten i realtid. Data som samlas in via skördarens sensorer skickas tillsammans med virkets exakta GPS-position direkt till skotaren via Timbermatic. 

Genom informationen som skotarföraren får från skördaren kan denne i sin tur planera sin körning på ett effektivare sätt. 

– Om skotarföraren exempelvis vill köra rena lass av ett visst sortiment, säg grantimmer, kan denne se på kartan var på avverkningsytan det virket finns. Det kan även vara en stor hjälp när virke snöat över, säger Dieter Reinisch, marknadsföringsansvarig hos John Deere till Skogsaktuellt. 

I programmet Timbermatic Maps skickas information från skördaren till skotaren om bland annat skördade volymer och virkeshögars position i realtid via en molntjänst.

Dataöverföringen maskinerna emellan uppdateras i realtid via en molntjänst. Alla förare som arbetar inom en och samma avverkningstrakt kan följa avverkningsarbetet i realtid där alla virkestyper, ända ner till enskilda stockar, visas på kartan.

Med hjälp av kartan underlättas enligt John Deere planeringen av ­arbetet­ för skotaren som kan planera lass utifrån de olika trädslagen, deras position och volym i skördarens virkes­högar. 

– Virket som skotar­föraren lastar måste denne registrera i timbermatic, då syns det på kartan vart på hygget virke är taget, hur mycket och vilket eller vilka sortiment. Det är då exempelvis enkelt för föraren att hålla koll på om det ­ligger­ rester någonstans som är lätta att samlasta för att få lass snabbt på väg ut till avlägget, säger Dieter.

Systemet har både förar- och entreprenörs­anpassade skärmar som i realtid visar hur arbetet fortgår på avverkningstrakten. Medan Timbermatic Maps används i skogsmaskinens hytt är TimberManager ett verktyg för entreprenören där denne kan hålla koll på avverknings­arbetet i realtid för att dels se hur arbetet går rent prestationsmässigt och ekonomiskt men även för att kunna planera för nya trakter med bokning av trailer för flytt och liknande. 

En annan fördel som John Deere lyfter fram med Timbermatic Maps är möjligheten att se den totala volymen virke på avlägget fördelat på sortiment. Avverkningsarbetet visas dels i kubikmeter men även i procent fördelat på andelen virke i skogen och vid väg vilket kan underlätta för vidaretransport med timmerbilar. 

TimberMatic Maps och TimberManager är standardfunktioner på alla nya John Deere-skördare och skotare i G-serien från och med hösten 2018. Systemet kan även eftermonteras på äldre maskiner som uppfyller utrustningskraven.

Björn Schubert
bjorn.s@ja.se • 070-683 94 62

Artikeln publicerades torsdag den 06 september 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste