Höjda elpriser till hösten

Elpriset har under sommaren nästan dubblerats jämfört med förra året och Anders Kaijser, vd för Kundkraft, tror att elpriset kommer fortsätta vara högt.

Det höga elpriset har gjort vindkraftsverk mer lönsamma. Foto: Carolina Wahlberg

En anledning till att Kaijser tror att elpriset kommer fortsätta vara högt är nedläggning av  kärnkraftsreaktorer.

– Förutom torka och höga råvarupriser så kommer nedläggningen av två kärnkraftsreaktorer driva upp priset, säger han i ett pressmeddelande. 

Låga vattennivåer

Andra orsaker är lite blåst och att priset för kol och olja är högt. Men framförallt påverkas priserna av de låga nivåerna av grundvatten som för närvarande råder. Nivåerna i Sveriges vattenmagasin ligger 20 procent under normala nivåer. 

- Medelpriset för juli hamnade på ca 54 öre/kWh på elspot-marknaden vilket är nästan dubbelt så högt som 2017, berättar Anders.

 Att vattennivåerna redan nu är så låga kommer ge ett större behov av andra energikällor i vinter, vilket innebär fortsatt höga elpriser.

Bra för investeringar i grön el

Samtidigt som elpriset ger en dyrare elräkning för Sveriges konsumenter så gynnar ett högre elpris alla producenter av el. Senaste åren har vissa investeringar i exempelvis vindkraft blivit olönsamma på grund av låga elpriser. När nu elpriset gått upp har många av dessa investeringar blivit lönsamma igen.

- Eftersom elpriset kommer ligga kvar på höga nivåer ett par år framöver, så tror jag att investeringar i vind- och solkraft kommer öka, säger Anders i pressmeddelandet. 

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 01 augusti 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste