Nu konsumeras resurser som inte finns

I dag infaller Earth Overshoot Day, vilket innebär att vi redan har förbrukat jordens tillgångar av förnybara resurser för detta året. Resterande fem månader kommer vi leva över jordens tillgångar.

Overshoot Day infaller i år den 1 augusti. Foto: Mostphotos

Då inträffade Overshoot Day tidigare år:

2017 – 3 augusti

2016 – 5 augusti

2015 – 6 augusti

2010 – 8 augusti

2000 – 23 september

1990 – 11 oktober

1980 – 3 november

1970 – 29 december

Årets Overshoot Day inträffar rekordtidigt. Enligt nätverket Global Footprint Network, som samarbetar med WWF, lever 86 procent av världens invånare i ett land med för högt ekologiskt fotavtryck. Nya siffror visar att vi globalt förbrukar 1.7 planeter varje år. Tittar man enbart på Sverige lever vi som om vi hade fyra planeter till vårt förfogande. Detta orsakar bland annat avskogningar vattenbrist, jorderosion, minskad biologisk mångfald och klimatförändringar. Enligt Världsnaturfonden, WWF, orsakar koldioxidutsläppen hälften av vårat ekologiska fotavtryck.

– Vår hemläxa är långtifrån gjord. Vi konsumerar planetens resurser i en rasande takt och släpper ut för mycket koldioxid. Sommarens torka och bränder i Sverige har gett oss en smärtsam påminnelse om extrema väder som riskerar att bli vanligare om klimatförändringarna fortsätter. Nu är det avgörande att politikerna, näringslivet och privatpersoner växlar upp, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF.

Ågärder för minskat avtryck

Kraftigt minskat matsvinn och omställning till städer med mer hållbara, effektiva och förnybara energi-, transport- och resurssystem är några av de åtgärder som enligt WWF behövs för att minska klimatavtrycket.

– För att på global nivå hålla klimatförändringarna väl under två grader (med sikte på 1,5 grader) och nå nettonollutsläpp till år 2050 måste vi halvera koldioxidutsläppen vart tionde år. Vi behöver ställa om energisystem och transporter, kraftigt minska matens klimatpåverkan och satsa på en mer hållbar konsumtion, säger Gunilla Elsässer, chef för arbete med mat, klimat och energi på WWF.

Overshoot Day

Beräknar den yta (ekosystem) som behövs för att producera naturresurserna och ta hand om det avfall och restprodukter som vår konsumtion ger upphov till, framförallt koldioxidutsläpp.

Beräknar även ländernas biokapacitet (jordbruks-, betes- och skogsmark samt fiskeområden). Biokapaciteten kan ta hand om en del av det avfall vi orsakar, i synnerhet koldioxidutsläppen.

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 30
E-post: isabella@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 01 augusti 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste