Irlands återbeskogning väcker känslor

En välbehövlig inkomst eller ett pengaflöde ut landet? Granplanteringarnas utbredning på Irland möts av blandade känslor.

Irlands återbeskogning av gran är inte helt okontroversiell av flera anledingar. Foto: mostphotos 

Irland är vanligtvis inte känt för sina skogsområden, men landets skogbeklädda områden ökar i allt högre takt, något som väcker blandade känslor hos lokalbefolkningen. I takt med att banker och andra finansiella institut köper mark som dom med hjälp av statliga bidrag återbeskogar, stiger priserna.

Utanför marknaden

Europaparlamentarikern Marian Harkin, som BBC pratat med, säger att hon är orolig för hur återbeskogningen påverkar den lokala ekonomin. Hon menar att lokala lantbrukare får det allt svårare att beviljas lån om de inte inkluderar trädplantering. De statliga bidragen till återbeskogning höjer markpriset vilket enligt Harkin gör att lokalbefolkningen riskerar hållas utanför marknaden om de inte väljer att plantera.

”Etnisk rensning”

Jim McCaffrey, i grevskapet Leitrim, är en av dom vars lantbruksfastighet snart kommer vara omgiven av nyplanterad skog. Han är kritiskt till sättet återbeskogningen utförs och menar att skattebetalarnas pengar går till utländska investerare och missgynnar lokalbefolkningen.    

– För mig går det att likställa med en etnisk resning, även om skillnaden är att du inte använder en bomb eller en kula, säger han till BBC och fortsätter:

– Man trycker in miljoner av skattebetalarnas pengar och utländska investerare kommer - banker och pensionsfonder. Det är de irländska skattebetalarnas pengar. Och de (utländska investerarna red. anm.) kommer och köper Leitrims marker och återbeskogar det och lokalbefolkningen måste flytta, säger han.

Säkrare inkomst

Men alla delar inte Jim McCaffreys åsikt. När BBC pratar med en annan lantbrukare är tonen en annan.

Brian McCauley har planterarat strax över 20 hektar skog på de mindre bördiga delarna av hans fastighet.

– Vi planterade på några åkrar och för första gången får jag en inkomst utan att behöva oroa mig för vädret, säger han.

Men han är inte odelat positiv till planteringarna.

– Jag är tudelad – jag känner för dem som har granplantage planterade omkring sig, men utan sitkagranen hade jag inte haft arbete, säger han.

En ö täckt av skog

Ur ett historiskt perspektiv är skogar på Irland inget nytt. Innan ön befolkades täcktes ungefär 80 procent av skog. I början av 1900-talet fanns dock bara knappt två procent kvar, som ett resultat av överexploatering. I dag täcker skogarna elva procent av Irland men vid 2046 är målet från regeringen att den siffran ska ha ökat till 18 procent, som en del i deras politik för att bättre tackla klimatförändringarna.

Klimat för sitka

Precis som i McCauleys fall planteras det framförallt nordamerikanska trädslag på Irland. Flera gransorter förekommer, däribland Sitka. Sitkagranen kommer ursprungligen från kustnära trakter längs Nordamerikas västkust, där är klimatet är utpräglat maritimt. Irlands milda somrar i kombination med en hög nederbörd gör att Sitkagranen även visat sig trivas på ön.  

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 30 juli 2018

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste