Pengar till skötsel av skyddad skog

Skogsstyrelsen har fått pengar för att sköta skyddad skog i Sverige. Nu startar en nationell kartläggning av hur stort behovet är i de 13 000 områden som finns. 

Att imitera naturliga störningar i naturen, så som brand, kan ge bidrag. Foto: Thomas Nordling

Pengarna ska göra det möjligt att bekosta konkreta skötselåtgärder i den skyddade skogen.

Exempel på vanliga skötselåtgärder är att gynna något eller några specifika trädslag, som annars hotas att konkurreras ut. Vanligast är att gran måste tas bort för att ge plats till lövträd eller tall. En annan skötselåtgärd är att återskapa eller imitera naturliga störningar, till exempel brand, översvämning eller storm vars följder skapar rätt förutsättningar för vissa arter.

– Det är inte bra när vi skyddar skog och sedan lägger den i malpåse. Nu har vi fått en möjlighet att dra igång arbetet med att beta av det stora behovet av skötsel och därmed behålla de höga naturvärden som finns i den skyddade skogen, säger Emma Liljewall som är projektledare på Skogsstyrelsen, i ett pressmeddelande. 

I dag finns 60 000 hektar skyddad skog fördelat på 13 000 områden och en försiktig uppskattning från Skogsstyrelsen är att mer än hälften av dessa har ett skötselbehov.

 

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 12 juli 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste