Sveaskog utvecklar 3D-printade specialförpackningar

Tillsammans med fyra andra aktörer kommer Sveaskog de nästkommande tre åren vara med och utveckla 3D-printade förpackningar framställda av GROT.

I projektet ska Sveaskog göra specialemballage till Nefabs kund Airbus som tillverkar flygplan. Foto: mostphotos

Projektet går ut på att använda grenar, rötter och toppar (GROT) och plast för att med hjälp av 3D-skrivare skriva ut speciella förpackningar, som bland annat kommer används inom fordons-, telekom - och flygindustrin för känsliga komponenter.

Ny marknad för bioråvara

I dagsläget används ofta plast som formgjutits och projektet kan innebära ett nytt användningsområde för bioråvara.

– För Sveaskog är det intressant då vi i projektet utvecklar ett nytt användningsområde för vår bioråvara. Vi ser också att vi med projektet bidrar till att minska användningen av fossilbaserad plast, säger Ann-Britt Edfast, forskningschef på Sveaskog i ett pressmeddelande.

Nya möjligheter med 3D-print

Skogsaktuellt har tidigare skrivit om 3D-printing av biobaserade produkter i samband med värmländska The Wood Regions senaste satsning. En fördel med att använda 3D-skrivare är möjligheten att skapa komplexa produkter i ett stycke, vilket minskar monteringstid och materialspill. I den förstudie som ligger till grund för projektet som Sveaskog deltar i visades dessutom att GROT- baserade kompositer kan minska materialkostnaden avsevärt jämfört med de plastgranulat som används idag.

Projektet: biobaserad granulat för 3D printing

Projektet har beviljats 4,1 Mkr från strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation för att utveckla biobaserade granulat för 3D printing i ett projekt som löper över tre år. Företagen som ingår i projektet är: Sveaskog, BLB Industries, EcoRub, Nefab, samt Swerea SICOMP. Projektet leds av Swerea SICOMP.  

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 12 juli 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste