20 mil vattendrag återställs

I år satsas det rekordmycket pengar på att återställa vattenmiljöer i Norrbotten och Västerbotten. Just nu utbildas 60 personer för att involveras i vattenvårdsarbetet i sommar – aldrig förr har intresset varit större.

20 mil vattendrag ska restaureras i Sveriges största restaureringsprojekt som påbörjas under sommaren i Västerbotten och Norrbotten. Foto: Länsstyrelsen.

Under sommaren kommer ett 30-tal grävmaskiner användas för att återskapa eller förbättra livsmiljöer för fisk och andra vattenlevande djur i älvar, bäckar och åar runt om i de båda länen. Målet är att vattendragen ska återställas till hur de såg ut för 200 år sedan, innan flottningsepoken 1850-1980 då vattendragen användes för att transportera timmer och man hade rensat dem på stenar och block för att underlätta stockarnas framfart. 

Dessa block och stenar utgjorde viktiga element i de vattenlevande arternas livsmiljö så utarmades arterna i takt med att livsmiljöerna i vattendragen också minskade. Nu ska dessa miljöer återställas till vad de var innan flottningen och på så sätt få fart på insektsfloran och skapa goda livsmiljöer för lax, öring, utter, flodpärlmussla och andra arter.

– Det känns otroligt inspirerande att vara en del av denna stora satsning på vattenvården och på att bygga eller förbättra lekbottnar, utväxtområden eller ståndplatser för de här vattenlevande arterna, säger Roger Vallin, projektledare vid Länsstyrelsen Västerbotten

Återställningsarbetet kommer ske i Lögdeälven och flera av dess biflöden, samt i Hörnån och Marsån i Vilhelmina kommun. Umeå, Robertsfors och Skellefteå kommun i Sävarån, Rickleån och källflödena till Rickleån kommer också att restaureras. Ungefär 60 personer utbildas just nu för vattenvårdsarbetet, fler än någonsin som intresserat sig för den här sortens arbete.

Totalt är det 20 mil flottleder i Norrbotten och Västerbotten som genom länsstyrelserna ska återställas fram till 2021, med en EU-finansiering på 60 procent av den totala kostnaden på 124 miljoner kronor. Havs- och vattenmyndigheten bidrar med drygt 40 miljoner kronor. Reborn är det hittills största projektet i sitt slag i Sverige.

Ann-Louise Larsson
Ann-Louise Larsson
Tel: 019-16 61 30
E-post: ann-louise@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 10 juli 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste