CLT i Melbournes första kontorsbyggnad i trä

Korslimmat trä (CLT) ökar inte bara i popularitet i Sverige, samma trend syns runt om i världen. I Melbourne har byggnationen av stadens första kommersiella kontorsbyggnad i korslimmat trä påbörjats. 

Korslimmat trä vinner inte bara ny mark i Sverige. Även i resten av världen finns ett stort intresse. Foto: Pia Gyllin

Ungefär två tredjedelar av den nya kontorsbyggnaden i Melbourne kommer bestå av korslimmat trä och kostnaden för byggnaden beräknas uppgå till  nära 364 miljoner svenska kronor.

Prefabricerade element

Träelementen är i stor utsträckning prefabricerade i en fabrik och sätts ihop som lego, beskriver Timberbiz. Att träelementen är prefabricerade i hög grad är ett sätt att  spara såväl tid som konstruktionskostnader. Men det finns även andra fördelar med trähusbyggande som lyfts fram.

Hållbarhet och hälsa

Byggfirmans grundare Michael Moss menar att det råder ett ökat intresse för hållbara och hälsosamma byggnader när anställda väljer arbetsplats i Australien. Träbyggnader anser han uppfyller bägge dessa kriterier.

Fakta:  Korslimmat trä (CLT)

CLT står för Cross Laminated Timber (korslimmat massivträ) och är en byggprodukt i massivt trä. Betecknas även som KL-trä (korslimmat trä). Korslimmat trä tillverkas av minst tre skikt korsvis limmade enkelskiktskivor. Från och med fem skikt kan CLT även innehålla inre skikt (tvärskikt) utan limmad smalsida. För närvarande kan storlekar upp till 2,95 × 16 m produceras. CLT-massivträskivor består av flera lager och kan beroende på de statiska kraven fås i olika tjocklekar. CLT består av gran- eller tallvirke.

Källa: Stora Enso.

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 10 juli 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste