Nytt verktyg att se konsekvenser av uttag av skogsbränsle

I gratisverktyget Flis av Flis kan skogsägaren räkna ut hur mycket skogsbränsle som går att ta ut i ett bestånd, men också vilka konsekvenser uttaget får för beståndets tillväxt och ekonomi.

– Med verktyget kan skogsägaren själv se konsekvenserna av olika alternativ. Resultatet visas bland annat i form av ett ”break-even”, det pris som skogsbränslet måste ha för att kompensera för kostnaderna, säger forskaren Staffan Jacobson vid Skogforsk som tagit fram beräkningsverktyget Flis av Flis. Foto: Mostphotos

Att leverera skogsbränsle ger förutom ersättning även en billigare föryngring om hygget är rensat från grenar och toppar. Men det finns även risker med uttag av skogsbränsle i och med att viktiga näringsämnen riskerar att försvinna.  Nu har Skogforsk tagit fram ett beräkningsverktyg, Flis av Flis, för att underlätta beslutet för skogsägaren.

Nytt verktyg

Beräkningsverktyget ”Flis av Flis” finns i webbformat genom Skogforsks hjälpmedel Skogskunskap.  Verktyget är tänkt att fungera som ett beslutsstöd för skogsägare som står inför valet att leverera skogsbränsle från ett enskilt bestånd.

– Det är viktigt att väga in tillväxtförlusterna när man räknar på ekonomin i skogsbränslekedjan, säger forskaren Staffan Jacobson vid Skogforsk som tagit fram beräkningsverktyget i ett pressmeddelande.

<span style="color: inherit; font-family: Oswald, " helvetica="" neue="" condensed",="" "helvetica="" impact,="" "arial="" narrow",="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 24px;"="">Se konsekvenser

Skogsbränsleuttagets ekonomiska konsekvenser vägs in i verktyget. Verktyget bygger på funktioner för trädens tillväxt under olika förhållanden, och dessutom pris- och kostnadsfunktioner för att beräkna virkets värde. Användaren kan själv reglera hur stort uttag som ska göras, och om särskilda åtgärder som askåterföring ska sättas in.

– Det är meningen att Flis av Flis ska öppna ögonen för att skogsbränsleuttag (vid föryngringsavverkning, gallring eller i konfliktbestånd) har fler effekter än att bara leverera energi till värmeverk eller annan industri. Lönsamheten är förstås mycket beroende av aktuellt bränslepris samt, på sikt, vilken kalkylränta man väljer. Detta kan man själv räkna på i verktyget, säger Staffan Jacobson.

Intäkter & utgifter vid  skogsbränsle

På intäktssidan hittar man ersättningen för det levererade skogsbränslet, men också en billigare föryngring om hygget är rensat från grenar och toppar. På utgiftssidan finns risker för tillväxtförluster och ökade körskador när mindre ris täcker marken. Om näringsbortfallet med grenar och toppar ska ersättas med askåterföring eller kompensationsgödsling tillkommer ytterligare kostnader.

Källa: Skogskunskap

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 09 juli 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste