Lägre avverkningstakt i Ryssland

Mängden avverkat timmer sjönk med 0,7 procent i Ryssland gentemot föregående år.  Men de regionala skillnaderna är stora, ibland så mycket som en halvering

Något lägre avverkningstakt i Ryssland förra året visar statistik från ryska myndigheter. Foto: mostphotos

Rysslands officiella skogsmyndighet Federal Forestry Agency Rosleskhoz har publicerat statistik över föregående års avverkningsvolymer. Sammanlagt avverkades 212 miljoner kubikmeter under 2017. Det är en mindre nedgång på 0,7 procent gentemot föregående år, rapporterar What Wood.  I Sverige uppgick den totala bruttoavverkningen 2016 till 93,31 miljoner skogskubikmeter. 

Irtusk bryter trenden

Statistiken visar på stora regionala skillnader. Framförallt har avverkningarna sjunkit i Moskva-regionen där avverkningarna under 2017 låg på 925 000 kubikmeter, vilket är en minskning med 56,1 procent jämfört med 2016. Även i den intill liggande östra regionen Vladimir minskade avverkningen, med drygt 20 procent till 1,45 miljoner kubikmeter. I regionen Irtusk, som räknas som Rysslands största skogsbruksregion bröts en sex års lång uppgång i avverkning. Statistiken från Rosleskhoz visar att en minskning med 1,5 procent skedde jämfört med föregående år och Irtusk avverkade 34,8 miljoner kubikmeter under 2017.

Ökning i Krasnoyarsk

Den kraftiga minskningen vägdes dock upp av en ökning bland annat i de skogstäta regionerna Krasnoyarsk (en ökning med 24,5 procent till 23,2 miljoner kubikmeter), Smolensk (ökning med 7,8 procent to 2,2 miljoner kubikmeter) samt Pskov (ökning med 10 procent till 1,8 miljoner kubikmeter).

Elin Fries
Elin Fries
Tel: 019-16 64 68
E-post: elin@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 09 juli 2018

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste