Rally Edane ställs in på grund av brandrisk

På grund av den stora brandrisken ställs Rally Edane in. Rallyt skulle ha gått av stapeln den 7 juli.

Det är inte bara avverkningar som tvingas stoppas på grund av den stora brandrisken runt om i landet. Foto: mostphotos

I Värmland råder det precis som många andra delar av Sverige stor brandrisk och med hänsyn av detta ställs arrangemanget in. Räddningstjänsten har klassat brandrisken i området till 5E, vilket är den högsta risken.  Tävlingen skulle ha startat och avslutats vid Skutboudden i Brunskog och hade närmare 140 anmälda.  Nu hoppas arrangörerna att kunna flytta rallyt till senare i höst.

 

Fakta: brandriskkarta

Brandrisken värderas i en femgradig skala 1 - 5 där 5 anger det högsta värdet.

5E - Extremtstor brandrisk. I samband med långvarig torka och högsommarvärme är det ofta extremt stor brandrisk. Här kan det vara extremt torrt eller att brandförhållandena är exceptionellt svåra. Bränder blir ofta häftiga och får en snabb utveckling. Toppbränder kan förekomma. Här ska du vara mycket försiktig vid eldning. I många kommuner innebär "5E" eldningsförbud.

5 - Mycket stor brandrisk. En brand kan utveckla sig mycket snabbt och häftigt. Toppbränder kan förekomma. Här ska du vara mycket försiktig vid eldning. I många kommuner innebär också "5" eldningsförbud.

4 - Stor brandrisk. Här sprider sig en brand normalt av sig själv. Risken för att branden sprider sig är påtaglig.

3 - Normal brandrisk. Vegetationen brinner, men inte med särskilt stor spridningshastighet.

2 - Liten brandrisk. I vissa typer av skog kan det vara svårt för en brand att sprida sig.

1 - Mycket liten brandrisk


Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 05 juli 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste