Lavskrika stoppar nya avverkningar

Skogsstyrelsen har beslutat att två avverkningar i Hälsingland blir stoppade där fågeln lavskrika har revir.

Lavskrikan omfattas av artskyddsförordningen som säger att fridlysta fåglars fortplantningsområden inte får förstöras. Foto: mostphotos

Skogsstyrelsen har nyligen avslutat en utredning av fem avverkningsanmälningar där förekomst av lavskrika rapporterats. I två av fallen får skogsägarna inte avverka alls och i ett fall ska särskild hänsyn tas. De områden som har fått avverkningsförbud ska enligt utredningen påverka fåglarnas fortplantningsområden och Skogsstyrelsen menar att de aktuella områdena har stor betydelse för lavskrikans möjlighet att behålla det nuvarande utbredningsområdet. Det finns också dåliga förut-sättningar för fågeln att etablera nya revir intill. Artdatabanken stödjer den uppfattningen.

– Det finns lavskrika i områdena och arten bedöms minska om det sker ytterligare avverkningar av skogar med kvalité att hysa lavskrika. Då kan vi enligt vårt sätt att tyda artskyddsförordningen inte fatta något annat beslut än att säga nej i de två fallen, säger Jonas Löfstedt, chef för Skogsstyrelsens Region Mitt i ett pressmeddelande.

Avverkningsanmälningarna skickades in under förra hösten och vintern.  

– Vi beklagar samtidigt att utredningen dragit ut på tiden och att skogsägarna fått vänta för länge. Det beror på att vi fått vänta på underlag men utredningen har också fått fördjupas efterhand eftersom det saknas vägledande domar. Vi har behövt tiden för att få ett välgrundat beslut, säger Jonas Löfstedt i pressmeddelandet.

Under handläggningen har Skogsstyrelsen haft kontinuerlig kontakt med skogsägarna och även skickat ut en sammanställning av underlaget innan det slutgiltiga beslutet fattades. Besluten har nu skickats till skogsägarna.

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 04 juli 2018

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste