Nu öppnas de första 74-tons vägarna

Den första juli öppnades de första vägarna i Sverige tillåtna för 74-tons lastbilar. Sammanlagt rör det sig om 11 800 kilometer statlig väg som får den nya bärighetsklassningen i ett första skede. 

Från och med 1 juli är det fritt fram för 74-tons ekipage på drygt 10 procent av det statliga vägnätet, som fått den nya bärighetsklassningen BK4. Foto: photos.com

Den första juli infördes den nya bärighetsklassen BK4, vars syfte är att effektivisera industrins godstransporter, bidra till klimatmålen och stärka konkurrenskraften för svenskt näringsliv. I ett första skede kommer 11 800 kilometer, cirka 12 procent av det statliga vägnätet, att omfattas. 

BK4-vägnätet kommer att utökas successivt och i dialog med näringslivet, för att få ut så stor samhällsnytta som möjligt. Enligt bärighetssatsningen i den nationella planen kommer 70–80 procent av de viktigaste statliga vägarna för tunga transporter att vara öppna för BK4 år 2029. Det motsvarar 40–50 procent av samtliga statliga vägar, skriver Trafikverket i ett pressmeddelande. 

Trafikverket har också en vision om att upplåta hela BK1-vägnätet för BK4 i framtiden. Det kommer att krävas en hel del förstärkningsarbeten för att kunna upplåta en större del av vägnätet för BK4, eftersom cirka tio procent av de statliga vägarna och cirka 900 broar behöver förstärkas för att klara belastningen.

– Eftersom man kan köra tyngre lastbilar krävs det färre fordon för att transportera samma mängd gods och därmed blir det miljömässiga och transportekonomiska vinster. På sikt blir det även en kapacitetsvinst på grund av det blir färre lastbilar då befintlig infrastruktur utnyttjas effektivare, säger Kenneth Natanaelsson, strategisk planerare på Trafikverket, i pressmeddelandet. 


 

Fakta: bärighetsklasser

Bärighetsklass, BK, används för att gradera bärighet och svarar på frågan hur tunga fordon en bro eller en väg i det allmänna vägnätet får belastas med.

BK1: Max 64 tons bruttovikt. Gäller på 95 procent av det allmänna vägnätet, inklusive broar.
BK2: Max 51,4 tons bruttovikt. Beroende på fordonets axelavstånd och axeltryck kan tillåten bruttovikt vara lägre.
BK3: Max 37,5 tons bruttovikt. Beroende på fordonets axelavstånd och axeltryck kan tillåten bruttovikt vara lägre.
BK4: Max 74 tons bruttovikt med oförändrade krav på axeltryck jämfört med BK1. Från 1 juli 2018. Källa: Trafikverket

 

 

Ann-Louise Larsson
Ann-Louise Larsson
Tel: 019-16 61 30
E-post: ann-louise@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 02 juli 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste