Extremt väder stoppar plantering

Det extrema vädret under vår och försommar har förutom hög brandrisk även påverkat landets planteringar då många markberedare har tvingats stå stilla.

Vårplanteringen kan minska till förmån för höstplantering om det varma vädret fortsätter. Foto: Elin Fries 

På många håll i landet har inte markberedningen inte kommit igång, trots att vanligtvis är en intensiv period för plantering. Anledningen är att vintern var ovanligt lång och att det dröjde innan markberedningen och därmed plantering kunde starta. Den efterföljande torra och varma försommaren skapade sedan en så pass hög brandrisk att många markberedare tvingats stå stilla i flera regioner.

Byta område

Hos SCA har man löst situationen genom att flytta markberedningsoperationer från torra och steniga marker till fuktigare områden. I och med att bolaget har egen mark över stora delar av norra Sverige ges relativt stora valmöjligheter var man placerar markberedningen. Björn Lyngfelt, kommunikationsdirektör vid SCA berättar att man bland annat har kunnat lägga markberedningen mer västerut i landet där det varit mindre brandrisk.

– Vi har även kört på nätter och använt extra brandvakt, så det har varit ett batteri av åtgärder mot den höga brandrisken, säger Björn.

Två veckor efter

Även på Stora Enso har man fått flytta markberedningen till säkrare delar, arbeta under andra tider på dygnet samt använt sig av brandvakt. Trots det ligger man drygt två veckor efter med markberedningen.

– Vi sätter säkerheten först och om vi inte anser oss kunna bedriva verksamhet på ett säkert sätt, så avbryter vi pågående arbete, tills omständigheterna medger att vi kan påbörja arbetet igen. Vi utför inget markberedningsarbete vid brandrisk 5E. För produktion och markberedning har vi under de senaste veckorna genomfört i stort sett dagliga samråd, säger Jonas Nordlund, communications Manager vid Stora Enso.

Höstplantering kan öka

Den ovanligt torra försommaren har även väckt frågan om höstplantering.

- Den torra försommaren har varit extrem och påverkar möjligheten att plantera för många. Det finns goda skäl att fundera på höstplantering som en möjlighet i stället för att vänta ett helt år. Det ger en möjlighet att hinna få markberett, och de plantor som sätts tidigt i höst får en bra rotetablering och kommer igång snabbt nästa vår, säger Roger Johansson, affärsområdeschef Svenska Skogsplantor i ett uttalande.

Johan Jonson, chef för Södra Skogsplantor berättar att Södra förväntar sig allt fler höstplanteringarna i år på grund av stillastående markberedning. Även Stora Enso räknar med ökad andel höstplantering i år. 

– För närvarande har vi inga exakta siffror på hur vi ligger till, men vi räknar med att kunna ta igen det vi tappat under höstplanteringen, säger Jonas Nordlund.

 

Elin Fries
Elin Fries
Tel: 019-16 64 68
E-post: elin@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 14 juni 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste