Hitta spår av historiens vingslag i din skog

Kolbottnar, gamla odlingsrösen, fångstgropar, gamla stigar, fäbodlämningar och gränsmarkeringar i form av bleckningar i träden. De flesta skogar är fulla av spår som föregående generationer lämnat efter sig. Lars Östlund, professor i skogshistoria, tipsar om hur du kan hitta spåren: 

 

Yngre kolbottnar känns ofta igen  på en ringformad upphöjning i marken och det finns i regel ett lager av kolrester i jorden. 
  • Historiska kartor. På Lantmäteriets hemsida går det att söka i arkivet över historiska kartor. Kartorna är gratis att ladda ner och kan ge många ledtrådar om äldre tiders markanvändning. 
  • Muntliga källor. Om det finns möjlighet så prata med äldre personer som arbetat i skogen. De sitter ofta inne med ovärderlig detaljkunskap om just ditt område. 
  • Gamla skogsbruksplaner. Äldre skogsbruksplaner ger ofta mycket information om tidigare skogsbruk och skogstillståndet förr i tiden. Ofta hittar man här förklaringar till varför dagens bestånd ser ut som dom gör. 
  • Forminnesregistret (Fornsök) på riksantikvarieämbetets hemsida ger lättillgänglig och intressant information om alla kända fornlämningar och kulturlämningar på din fastighet och i området runtomkring.

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 12 juni 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste