Med skogen som lektionssal

Ett 30-tal lärarstudenter samlades i mitten av maj för att delta på Skogen i Skolans skogsdag. Dagen kantades av olika skogsövningar för att ge inspiration till utomhuspedagogik för barn i de yngre åldrarna.

 

”Annorlunda, kul och avslappnande att vara i skogen” så beskrev lärarstudenterna Skogen i Skolans skogsdag. Ett 30-tal lärarstudenter deltog för att lära sig mer om miljö och skogsindustri. Foto: Elin Fries

För att öka kunskap och intresse för skog och skogsbruk använder Skogen i Skolan utomhuspedagogiken som redskap. I mitten av maj samlades ett 30-tal lärarstudenter strax utanför Örebro för att lära sig hur skogen kan användas som den perfekta undervisningssalen. 

Skog och miljö

Under dagen varvades ”skogsbrännboll” med olika lekar/övningar där teori och praktik blandades. Tanken är att lärarstudenterna i sin tur ska kunna använda övningarna på deras blivande elever.

– Vi jobbar för skolan på deras villkor, vilket innebär att övningarna vi tar fram följer läroplaner. Vi hoppas vi får fram en positiv känsla för skog och miljö och förståelse för hur viktig skogssektorn är för samhället, förklarar Jörgen Amandusson, Skogen i Skolan region Örebro.

Tidig inskolning

I dag vänder sig utbildningen till lärarstudenter där majoriteten kommer ha elever i gymnasienivå, men vanligen vänder sig Skogen i Skolans utbildningar till grundskolelärar­studenter, grundskolelärare och pedagoger.

– Ju tidigare barn får lära sig om skogen desto bättre, säger Jörgen.

Fart och rusch

​Dagens lärarstudenter har huvudinriktning gymnastik och ytterligare en valfri ämnesinriktning. Jörgen berättar att de fokuserat på att ha med övningar som passar främst gymnastikinriktningen och att det är ”fart och rusch nästan hela tiden”. 

Erbjuder verktyg

Förutom att lära sig mer om skog blir skogsdagen även en öppning för lärarstudenterna att i framtiden veta var man kan vända sig, menar Stephan Svenning som är kursansvarig för lärarstudenterna. 

Stephan Svenning 

– Nu vet lärarstudenterna om att de kan ta hjälp av Skogen i Skolan och vilka verktyg som de erbjuder, de behöver inte kunna allt själva, bara vetskapen om vart de ska vända sig är värde­full, säger han. 

Stephans specialinriktning är utomhuspedagogik och friluftsliv och han har bland annat forskat på hur verksamheter i naturen vara ett medel för eller bidra till lärande. 

– Det skulle kunna hållas fler lektioner i skogen, man behöver inte alltid ha ­lektion­er inom fyra väggars ram, säger han. 

Dikt och lyrik

I dag används skogen ofta som lärosal för artkunskap, men den har mycket större potential än så i menar Stephan. 

– Jag brukar bland annat vara i skogen när jag undervisar i dikt och lyrik, sedan kan vistelsen i skogen leda till att exempelvis ett art­intresse uppstår, säger han. 

Skogen i Skolan

Skogen i Skolan är ett nationellt samverkansprogram mellan skolan och Sveriges skogliga intressenter.

Verksamheten bedrivs på skolans villkor och startade 1973.

Den pedagogiska idén bygger på att så långt som möjligt koppla samman teori och praktik. För att nå målet om ökad kunskap och ökat intresse för skogen använder Skogen i Skolan utomhuspedagogiken som redskap.

Elin Fries
Elin Fries
Tel: 019-16 64 68
E-post: elin@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 04 juni 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste