Allmänheten varnas för Stora Ensos vilsna stockar

Allmänhet som vistas på sjön varnas för flytande timmerstockar i höjd med Luleå till Malören och nord ut. Timret kommer från Stora Enso som tappade lasten under hårt väder.

Sjöfartsverket varnar att de flytande stockar kan vara en fara för fritidsbåtar. Senast observerades det flytande timmer i Luleå skärgård. Totalt handlar det om 1 500 kubikmeter. Foto: mostphotos

Sjöfarten uppmanas att vara vaksamma och har varnats via en så kallad navigationsvarning efter en observation om flytande timmer kommit in. 

- Nu börjar fritidsbåtlivet att komma igång för säsongen och vi ser därför att även allmänheten behöver informeras om att vara vaksamma, säger Anders Dahl, lotsområdeschef i Luleå i ett pressmeddelande. Det är svårt att bedöma vart timret dyker upp men navigationsvarningar för Bottenviken går att se på Sjöfartsverkets webbplats.

Tappade stockar vid oväder

Det var under ett hårt oväder i december förra året som lasten tappades. Lasten kommer från Stora Enso som skulle frakta timret från norra till södra Finland i. Det hårda vädret ledde till att lasten lossnade utanför  Kemi i Finland. Stockarna är cirka 8 till 16 centimeter i diameter och mellan 2 och 5 meter långa.

En tiondel av lasten

Stora Enso har sedan incidenten haft regelbunden kontakt med den finska kustbevakningen.

- När vi blev varse att det fanns stockar i svenska vatten i området runt Malören skickade vi ut helikoptrar till området för att få en överblick över situationen, säger Satu Harkonen, kommunikationsansvarig på Stora Enso Skog i meddelandet.

Besättningen såg att det fanns stockar i vattnet och på land vid kustremsan men hade svårt att uppskatta antalet. En grov bedömning är att det handlar om runt en tiondel av den totala lasten.

 

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 25 maj 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste