Sydved inför nytt barrmassavedssortiment

Sydved har tillsammans med Stora Enso Nymölla bruk infört ett nytt barmassavedssortiment för grov barrmassaved. Därmed ökar Sydved maxdiametern på barrmassaved till 125 centimeter, från dagens 70 centimeter. 

​Sydveds nya barrmassavedssortimentet ska vara ett sätt att ge skogsägaren avsättning för övergrov barrmassaved.  Foto: Annsofie Öhman

Det nya sortimentet gäller övergrov barrmassaved som är över 70 centimeter och som tidigare inte kunde tas emot enligt VMF generella bestämmelser.

Pär Johansson, regionchef på Sydved, är initiativtagare till sortimentet grov barrmassaved, även kallat 1800. Han säger i Sydveds nyhetsbrev att det nya sortimentet kommer ge stora fördelar för skogsägaren vid slutavverkning. Det är där det ofta finns övergrova bitar med barrmassaved som hittills lagts i travarna med vrak som följd, om dom inte putsats ner under 70 centimeter. Enligt Pär blir hanteringen enklare tack vare en max diameter på 125 centimeter istället och det behöver inte putsas så mycket.

Praktisk tillämpning

Rent praktiskt kommer sortimentet att fungera som ett komplement till normal barrmassaved. De bitar som är över 70 centimeter läggs i en separat trave bredvid, även om det bara gäller en enstaka bitar och märks 1800.

Ligger bitar grövre än 70 centimeter i den normalgrova barrmassaveden kommer de på samma sätt som förr, blir de vrak vid inmätning.

Endast på Stora Enso Nymölla

Sortimentet kan endast tas emot på Nymölla bruk och vid inmätning på bruket mäts 1800 veden i för sig och sorteras undan för klyvning, på samma sätt som det har gjorts med grov bokmassaved  sen lång tid tillbaka.

Fakta: Sortiment 1800

Mätningsbestämmelser för 1800

Dimension: 70 till 125 cm

Längder: Fallande längder mellan 290 och 550 cm

Övriga bestämmelser angående kvistning, röta och färskhet är enligt VMF:s generella bestämmelser för barrmassaved.

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 22 maj 2018

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Låt de ukrainare som kan arbeta – få arbeta

Debatt: Varje år kommer cirka 1 000 ukrainare med säsongsarbetstillstånd för att plantera skog och utföra röjningsarbete i de svenska skogarna. Detta är erfaren personal, som ofta återkommer år efter år. I sommar ska drygt 400 miljoner skogsplantor planteras, och till detta behövs kompetent arbetskraft. Nu avslår dock Migrationsverket säsongsarbetstillstånden för den ukrainska personal som skulle komma i år. Argumentet från myndigheten är att det på grund av kriget finns risk att man stannar kvar i landet även när säsongen är slut. Någon individuell prövning görs inte. I samband med avslaget hänvisas istället personalen till att söka uppehålls- och arbetstillstånd genom massflyktsdirektivet.

 

Kommentera