Särskild byggteknik pressar priser på trähusmarknaden

Uppstickaren Lignus satsar på miljövänliga hyreshus av träblock, som sätts ihop som legoklossar. 

 

Ulrik har själv ingen bakgrund inom byggbranschen, utan från juridiken, och att komma från en annan bransch kan ha sina fördelar. Lignus strävar efter att ha så lite spill vid produktionen som möjligt. 
– En hel del spill går bort i konventionella byggprocesser. Vi arbetar med att minska spillet som en del av vårt hållbarhetstänk, vilket också är möjligt då vi har exakta mått och kan måttanpassa i fabriken. Men i byggprocessen måste man hela tiden fråga sig själv; varifrån kommer spillet och hur jobbar vi med ständiga förbättringar av processen? Det blir ett nytt tankesätt, säger han.Foto: Elin Fries 

Byggandet av småhus och flerbostadshus av trä har de senaste åren gått stadigt uppåt, men en ofta återkommande invändning mot trähusbyggnader är de dyra byggkostnaderna jämfört med traditionella byggmetoder. Det vill Lignus Housing AB ändra på. 

Trots rapporter om en avsvalnad bostadsmarknad råder det fortfarande bostadsbrist i Sverige. Framförallt finns ett behov av hyresbostäder med en attraktiv hyra, för exempelvis unga. Uppstickaren Lignus satsar på att erbjuda prisvärda, energieffektiva trähus med hjälp av nytänk, standardiserade lösningar och en patenterad byggteknik. Illustration: Lignus

Hållbarhet x 3 

Det nystartade företaget har sedan hösten 2017 arbetat intensivt för att kunna säkerställa produktionskapaciteten för att uppnå sitt mål: att skapa kvadrateffektivt boende i nära-nollenergihus som lagrar koldioxid vid själva byggandet. 

– Vi brukar säga att Lignus är hållbart gånger tre genom att ha produkter som är klimatsmarta, prisvärda och energieffektiva, säger Ulrik Åshuvud som är vd för företaget.  

Ingen bostadssvacka

Ulrik är positiv till att vara en nykomling inom byggbranschen trots att våren präglats av flera rapporter om avstannade byggprojekt. 

– De byggen som stannat av är framförallt påkostade bostadsrätter, , men enligt siffror från Boverket råder det fortfarande stor bostadsbrist i Sverige, framförallt av bostäder som inte har en allt för hög hyra, säger han. 

Och det är här Lignus affärsidé kommer in. 

– Vår målsättning är att skapa klimatsmarta hyresbostäder i trä med en attraktiv hyra. Vi kommer jobba med standardiserade lösningar, så effektivt som möjligt. Vissa delar av marknaden faller såklart bort när man är på hyresmarknaden. Vi är också inriktade på så kallade specialhus, exempelvis seniorboende och vårdhem, berättar Ulrik. 

I företagets nuvarande fas tillverkas ett lägenhetshus i Falun och det pågår diskussioner och förhandlingar med ett tiotal aktörer till runt om i landet. 

Namnet Lignus kommer från latinets Lignum som betyder trä. I produktionen använder man sig av samma jämntjocka byggblock av limträ till såväl väggar, tak och golv. Golvet finslipas sedan för att kunna användas direkt och behöver inga bärande reglar. Foto: Lignus

Självbärande limträblock

I den traditionella trähusbyggnaden används reglar av trä och spalten mellan reglarna fylls med isolering och gips. Men i Lignus fall används inte reglar överhuvudtaget, istället används träbyggblock på 87 millimeter som är självbärande. 

– Vi bygger helt och hållet i limträ, och använder inga reglar med tillhörande isolering och gips. Väggen är färdig från fabriken och sätts ihop till färdiga volymelement, som lego, förklarar Ulrik. 

Byggblocken tillverkas på en fabrik i Jämtland och såväl väggar, golv och tak innehåller samma dimensioner med 87 millimeters tjocklek – vilket standardiserar byggprocessen och bidrar till att kunna erbjuda billigare byggnader. 

Patent på byggteknik

Lignus har sedan 2016 licens på ett patent som bland annat innefattar ett särskilt termiskt ytskikt – Thermoshield. Enkelt uttryckt består ytskiktet av små keramik-kulor som reflekterar värme både från insidan och utsidan. Just nu pågår ett forskningsprojekt som ska kartlägga hur mycket energibesparingar höljet kan ge, men vid renoveringar som Botkyrkabyggen utfört med samma behandling finns resultat på tio till 15 procents energibesparingar. Men även utan ytskiktet har de solida limträblocken med högpresterande isolering tillagd ett u-värde på 0,1. 

Prefabricerat och limträ

Att producera byggblock i förväg, så kallad prefabricering, blir allt vanligare inom trähusbyggandet. I Lignus fall handlar det om att drygt 80 procent av hela byggnaden redan är klar, resterande är exempelvis el- och vattendragningar. Att tillverka hus i fabrik och inte på plats har flera fördelar. I och med att miljön på fabriken är så pass kontrollerad innebär det exempelvis mindre risk för fuktskador än vid byggande på plats. Många byggarbetare berättar även att trähusbyggen bidrar till en trevligare arbetsplats, som är tystare och mindre kall än när man bygger betonghus. Men en av de största anledningarna att prefabricering blivit så populärt är att byggtiden förkortas avsevärt, något som även påverkar slutpriset på byggnaden. 

– Det tar maximalt fem till sex månader från beslut till att färdigt hus är uppmonterat och klart, men det kan även gå betydligt kortare tid än så, säger Ulrik. 

Elin Fries
elin@skogsaktuellt.se • 019-16 64 68

Artikeln publicerades onsdag den 16 maj 2018

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste