Stor fjällflod kan vara på väg

De senaste dagarna har snön smält snabbt i fjällen vilket lett till mycket höga flöden i övre delen av både Klarälven och Dalälven. Om SMHI:s prognos om regn under fredagen slår in kan tillrinningarna öka ytterligare under helgen.

I nuläget är det det inte många magasin kvar som kan användas för att aktivt dämpa flödet genom att magasinera smältvattnet. Foto: mostphotos 

Fortum skriver i ett pressmeddelande att de använder de möjligheter som finns att dämpa ut de högsta flödena eftersom många kommer påverkas negativt av årets vårflod. Men konstaterar att under en stor vårflod som i år har de ett begränsat utrymme i magasinen. I nuläget är det bara ett fåtal magasin kvar och då främst Trängslet, som kan användas för att aktivt dämpa flödet genom att magasinera smältvattnet.

Tillrinningen från de norska fjällen ned till Höljes har stigit snabbt. Från i fredags till tisdag har tillrinningen mer än fördubblats från en redan hög nivå.

Under söndagen nådde nivån upp till tröskeln på utskoven och nu ökar tappningen i Höljes i takt med att nivån i magasinet stiger. Under tisdag kvällen är tappningen ca 400 m3/s och stiger ca 3 m3/s varje timma. Under torsdagen beräknas tappningen nå 500 m3/s och då kommer beslut tas om det är möjligt att mer aktivt dämpa flödet. I nuläget är risken stor att tillrinningen kommer vara för hög och att tappningen måste ökas ytterligare under helgen.

Fortum skriver bland annat "Fredagens regnprognos är en stor osäkerhet - innan vi vet hur mycket regn som kommit är det svårt att sätta en övre gräns på hur hög tappningen kan bli."

I förhållande till den höga tillrinning som nu råder är Höljesmagasinet mycket litet och skulle utan tappning fylla från tomt till helt fyllt på mindre än en vecka. Detta begränsar möjligheten starkt att dämpa flödet när det kommer så mycket vatten som under denna vårflod.

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 09 maj 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste