SLU: glöm inte den biologiska mångfaldens poetiska värde

Att enbart prioritera de mest ovanliga eller ekonomiskt användbara arterna leder till att de mest älskade arterna går förlorade. Det har forskare från SLU och universitetet i Newcastle kommit fram till. 

Forskarna har studerat fåglar och tittat på hur hotade de är, hur mycket ogräsfrön de är samt hur ofta de förekommer i poesins värld. 

Kråkfåglar förekommer ofta inom poesi (och spelar en viktig roll i flera myter och inom folktro). Men har däremot ett litet bevarande- respektive ekonomiskt värde. Foto: mostphotos 

– Vår viktigaste poäng är att om vi prioriterar bara en aspekt när vi arbetar med biologisk mångfald så kommer vi att missa arter som är minst lika viktiga men på ett annat sätt, säger Matt Hiron, forskare på institutionen för ekologi, SLU i ett pressmeddelande. 

Sammanlagt undersöktes 38 fågelarter som är vanligt förekommande i jordbrukslandskap i Storbritannien. Kråkan seglade upp på topplistan av fåglar med ett högt kulturellt värde då den ofta nämns i poesin. Däremot har den ett lågt kulturellt och ekonomiskt värde. Detta kan ställas i kontast till bofinken – den konsumerar stora mängder ogräsfrön och hjälper därmed lantbrukarna (stort ekonomiskt värde), men den är inte ovanlig om man jämför med andra arter och den förekommer knappt i poesin (litet bevarande- respektive kulturvärde).

När forskarna vägde samman alla tre typerna (poetiskt, ekonomiskt och bevarande) av värden framstod fler av dessa 38 arter som viktiga än när man bara tittade på ett värde i taget.

– Ju fler värden man tar med i beräkningen desto mer inser man att väldigt många arter är viktiga och har en roll att spela för oss människor. Detta är något vi måste ta hänsyn till i våra strategier för hur vi ska förvalta naturresurser i framtiden, säger Matt Hiron och fortsätter: 

– Det vi har gjort är att utveckla ett relativt enkelt verktyg för att värdera arter, men hur man senare väger dessa värden mot varandra är en politisk fråga.

Arternas fem i topp beroende på utgångspunkt


Mest värdefulla enligt poesin

 • Kråka (Crow)
 • Ringduva (Woodpigeon)
 • Andra duvor, inklusive skogs och turturduva (Doves, including Stock and Turtle Doves)
 • Sparvar (Sparrow, including House and Tree Sparrow)
 • Svalor (Swallow)

Mest värdefulla efter sällsynthet

 • Tjockfot (Stone curlew)
 • Vaktel (Quail)
 • Häcksparv (Cirl Bunting)
 • Kornknarr (Corncrake)
 • Kornsparv (Corn Bunting)

Mest värdefulla efter nedgång i population

 • Turturduva (Turtle Dove)
 • Rapphöna (Grey Partridge)
 • Buskskvätta (Whinchat)
 • Stare (Starling)
 • Storspov (Curlew)

Mest värdefulla enligt ekonomiskt värde (baserat på vinterpopulationsdata)

 • Bofink (Chaffinch)
 • Rapphöna (Grey Partridge)
 • Sånglärka (Skylark)
 • Skogsduva (Stock Dove)
 • Hämpling (Linnet)

Mest värdefulla enligt ekonomiskt värde: (baserat på sommarpopulationsdata)

 • Bofink (Chaffinch)
 • Gråsparv (House Sparrow)
 • Rodhöna (Red-legged Partridge)
 • Sånglärka (Skylark)
 • Skogsduva (Stock Dove)

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 09 maj 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste