Förbjudna urea effektivt mot rotröta vid röjning och slutavverkning

Nyligen avslutades ett forskningsprojekt där effekten av behandling med urea och pergamentsvamp mot rotticka hos granstubbar av varierande storlek jämfördes.

Rotröta kan vara ett gissel för skogsägare. Sämre tillväxt i skogen, ökad risk för stormfällning och i Sverige uppgår värdet av döda träd till ett värde av en halv miljard kronor årligen. För att förhindra infektioner i samband med skogliga åtgärder under sommaren kan man behandla stubbarna med olika biologiska eller kemiska preparat. I Sverige används ofta pergamentsvamp, i form av Rotstop®S, men tidigare har även urea varit vanligt. I dag är inte urea längre tillåtet i Sverige. Stubbehandling med pergamentsvamp en vanlig åtgärd i gallring, men inte vid slutavverkning eller röjning.

En forskningsgrupp från SLU, lett av Jonas Rönnberg har undersökt behandling av urea och pergamentsvamp närmare. Studien undersökte resultatet av stubbehandling med pergamentsvamp och urea i röjning och slutavverkning och pilotförsöken visade tecken på att behandling av små stubbar inte var lika effektivt som av stora. Under två somrar undersökte forskarna 1287 stubbar i 27 bestånd spridda över mellersta och södra Sverige. Stubbarna behandlades i samband med avverkning och röjning och en tredjedel av stubbarna i varje bestånd lämnades obehandlade som kontroll.

 

Resultatet visade att stubbehandling är bättre än ingen behandling alls. Att inte behandla röjda stubbar riskerar att leda till smitta i bestånd trots behandling vid gallring. Framtida röta beror även på situationen i det föregående beståndet. Behandling med urea (som inte är tillåtet att använda längre i Sverige) visade sig vara mycket effektivt i både röjning och slutavverkning.  

 

Pergamentsvamp var lika effektivt som urea i slutavverkning, men betydligt mindre effektivt i röjning. Storleken på stubben har alltså betydelse för effekten när man använder pergamentsvamp, men forskarna kunde inte visa att gränsen går vid en särskild stubbdiameter.

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 08 maj 2018

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste