Replik: Skogsstyrelsen kan inte agera domstol

Skogsstyrelsen svarar i en replik på Helena Lindahls debattartikel om fjällnära skog att Skogsstyrelsen inte kan agera domstol. 

Nyligen beslutade Skogsstyrelsens styrelse att frågan om ersättning till markägare som inte får avverka i fjällnära skogar i Sverige, måste få avgöras i domstol. I en debattartikel i Skogsaktuellt 4 maj kritiserar riksdagsledamoten Helena Lindahl beslutet och menar bland annat att Skogsstyrelsen ”svär sig fri från ansvar”. Men det är just för att vi tar ansvar för en komplex fråga som vi nu spelar in den grundliga utredning som gjorts till domstol.

Den politiska debatten om skogen överlåter vi givetvis till politikerna att sköta. Men låt oss konstatera att Sverige har en bra och tydlig rättsordning. Lagar som riksdagen beslutar om tolkas av domstol och på så sätt får myndigheter vägledning i svåra beslut.

2015 kom en sådan dom, den så kallade Änokdomen, som gav ny vägledning i synen på möjligheten att avverka i fjällnära skogar. Den innebar att vi i större utsträckning nekade tillstånd till avverkning vilket satte fokus på frågan om hur ersättningen till markägare skulle hanteras. Här finns stora oklarheter, visar den grundliga utredning som Skogsstyrelsen lett tillsammans med Naturvårdsverket och juridisk expertis. Lagen är så otydlig och vag här att det i enskilda fallet är svårt att entydigt avgöra om skogsbruk är en pågående markanvändning. Även ersättningsfrågan är otydlig. Rättspraxis saknas. Då gör vi det enda vi kan göra när lagen måste uttolkas: lämnar materialet till domstol.

Det var självklart inte ett lätt beslut eftersom vi vet att markägarna nu får vänta ytterligare. Det är beklagligt att markägare kommer i kläm beroende på otydlig och tunn lagstiftning, men vår förhoppning är att det kan komma en dom strax efter sommaren och då är det rimligt att invänta den. Skogsstyrelsen kommer inte heller att behöva invänta en eventuell dom i högre instans. Får vi bara en tydlig dom agerar vi.

En så juridisk komplex fråga hör hemma i domstol, helt enligt det rättssystem vi har och respekterar. Skogsstyrelsen kan inte agera domstol. En dom skulle också kunna visa om lagen är så otydlig eller får sådana konsekvenser att den bör skrivas om. En politisk fråga i så fall.

Så arbetar en myndighet som tar sitt ansvar.

Cecilia Hedman

chefsjurist, Skogsstyrelsen

 

Läs Helena Lindahls debatt här. 

 

 

Artikeln publicerades måndag den 07 maj 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Relaterat

Senaste