”Ni håller er med dubbla agendor som inte är förenliga med varandra”

Ett 15-tal skogsägare i Västerbottens inland kan nu mera inte bestämma över sin skog då staten pekat ut att det finns höga naturvärden på deras mark. Tyvärr får de inte heller någon ersättning från staten. 

Ersättning har ju varit brukligt, men tydligen är det inte så nu mera.  Kammarkollegiet vill inte betala ut ersättning och hävdar att det inte finns någon pågående markanvändning i dessa områden. Det har i sin tur lett till att skogsägarna stämt staten.

Nu, långt senare, vill inte Kammarkollegiet kännas vid detta utan skyller på Skogsstyrelsen. Skogsstyrelsen i sin tur svär sig fri från ansvar och skickar tillbaka skulden på Kammarkollegiet. Samtidigt ska de drabbade skogsägarna följa ett beslut som ingen myndighet vill kännas vid.

Helena Lindahl (C)

Det är alltså i den kontext­­en man ska se det när Socialdemokraterna skyller ifrån sig på allt mellan himmel och jord och kallar all kritik för populism. Det kan väl knappast vara så att de skogsägare som stämt staten och de investerare som på grund av osäkerheten i näringen över­väger att ställa in en investering på 22 miljarder i ett bioraffinaderi i Domsjö, gör det för att vara elaka med Socialdemokraterna?

 Är det någon som på fullt allvar tror på det? Sanningen är att problemet inte beror på hur höga eller låga anslagen till att ersätta skogsägare är och det beror inte heller på den formella processen att ansöka om avverkning av fjällnära skog.

Problemet beror på att Socialdemokraterna och Miljöpartiet internt bråkar om hur man ska se på skogen samtidigt som myndigheter fattar orimliga – rent av aktivistiska beslut – som leder till att skogsägare berövas sin äganderätt utan att få en krona i ersättning.

Regeringens interna strider i skogsfrågorna skapar osäkerhet för skogsägare och den svenska skogsindustrin. Det har som sagt gått så långt att den stora miljard­satsningen på ett enormt bioraffinaderi i norra Sverige ligger på is. Här har regeringen ett ansvar.

Det håller inte att landsbygdsministern lovar att skogsägare ska känna sig trygga och att mer uttag ur skogen ska vara möjligt när miljö­ministern säger tvärtom - att staten ska kunna stoppa avverkningar utan att betala ersättning om pengarna inte räcker till.

Därför vill jag hälsa landsbygdsminister Sven-Erik Bucht: Ni är - eller ska i alla fall föreställa - en regering. Men ni håller er med dubbla agendor som inte är förenliga med varandra.

Ni får faktiskt komma överens om vad som ska gälla.

 

 

Helena Lindahl, (C)
Riksdagsledamot och näringspolitisk talesperson
Västerbotten

Artikeln publicerades fredag den 04 maj 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Relaterat

Senaste