Skogsstyrelsen svarar på kritiken

– Det är viktigt att komma ihåg att de riktlinjer som Lars talar om endast ska fungera som vägledning och inte är egentliga föreskrifter. Men man kan hämta stöd i dem både i skogsskötsel och myndigheternas tillsyn, säger Magnus Petersson som är tillsynsspecialist på Skogsstyrelsen.

 

I utkanten av Lars skog har det rapporterats in observationer av uggla, något som gjorde att Skogsstyrelsen stoppade den pågående avverkningen. När Lars överklagade beslutet menade Förvaltningsrätten att skyddszonen istället bör utgå från ett observerat fågelbo.


Ett Ovanligt fall

Lars Forslings fall var relativt­ ovanligt då det inte gick att hitta en specifik boplats.

– Många ugglor trivs i området och den anmälda avverkningen låg dikt an mot observationer av ugglor, vilket gör bedömningen svårare, säger Magnus.

Han berättar att även boende kunde vittna om förekomst av ugglor och betonar att avverkningsstoppet enbart gällde under häckningstiden. Något permanent stopp var det aldrig tal om. Han menar även att det är ett missförstånd att avståndet någonsin skulle ha rört sig om hela Lars Forslings fastighet.

– Vi såg själva inga ugglor när vi besökte området, och hade inte möjlighet eller resurser att vaka i skymningen, säger han.

Innan beslutet togs hade Skogsstyrelsen även kontakt med hand­läggare på Länsstyrelsen som är särskilt insatta i artskyddsförordningen och fågeldirektivet.

Varnar automatiskt

Lars Forsling ställde sig kritisk till det sätt Skogsstyrelsen använder sig av Artportalen och speciellt det faktum att vem som helst kan rapportera in fynd. Men programmet används snarare som ett hjälpmedel menar Magnus.

– Vi har Artportalen inlagt i vår databas och den flaggar när det blir träff. Flaggningarna sker inte vid gamla rapporteringar eller ovidkommande arter, sedan får den handläggaren granska träffen och hur aktuell och trovärdig observationen är, säger Magnus.

Nättroll 

Men Magnus Petersson säger att det kan finnas ”nättroll” överallt och därför är det en viktig del av handläggningen att utreda hur trovärdig uppgiftslämnaren är.

Jämställda mål

– Det är viktigt att komma ihåg att jämställda mål inom produktion och miljöaspekter är den skogspolitik som samhället har bestämt att vi ska ha. Vi ska producera skog till vår välfärd och får fram fantastiska produkter, men det är viktigt att det inte sker på bekostnad av miljövärden och bekostnad av arter, avslutar Magnus.
 

Skogsaktuellt
redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 11 maj 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste