Virkesbrist i norra Sverige riskerar bli flaskhals

Skogsindustrin går på högvarv, men höga transportkostnader och tillgång till skogsråvaror måste tas på allvar menar Per Swärd, vd för Smurfit Kappa Piteå.

 

För att skogsindustrin ska fortsätta sin långsiktiga omställning mot bioekonomi är det avgörande att det finns finns tillräckligt med råvara, något som i dagsläget inte är fallet, menar Per Swärd.   Foto: mostphotos


Smurfit Kappa är Piteås största privata arbets­givare och tillverkar årlig­en 700 000 ton kraftliner, ett papper som används för tillverkning av wellpapp. Företaget äger ingen egen skog och majoriteten av råvaruförsörjningen kommer genom ett avtal med Sveaskog.

I produktionen används både barr- och lövved. lövmassaved används för att framställa blekt pappersmassa till produktion av ytvit kraftliner, framför allt björk för att få så jämn textur på kraftlinern som möjligt.

Flaskhals i norr

Per Swärd, vd för Smurfit Kappa Piteå berättar att vintern har varit tuff för björkmarknaden och att importkostnaderna har ökat.Foto: Smurfit Kappa

Men marknaden för björk har varit tuff under vintern.

– Jag har aldrig varit med om en liknande situation. Hälften av den björk vi använder kommer från Baltikum och de regniga förhållandena som rått där har vi känt av. Kostnaderna för råvaran har gått upp på importerade volymer av björkved. Men vi har fått god support av Sveaskog under den här tiden och ändå klarat av situation på ett bra sätt, säger Per Swärd, vd för Smurfit Kappa Piteå.

Han varnar för att i norra delen av Sverige kan råvaruförsörjningen bli en flask­hals.

– Industrin förbrukar mer råvara än vad som avverkas, vi har problem att ta tillvara på den råvara som finns. Den måste göras tillgänglig för att det ska gå att bedriva själva kärnprocessen, men även dess sidoströmmar. Det pågår en kostnadsökning och det finns en oro för att kostnaden ska skena iväg om vi inte gör rätt saker, säger han.

Ökat behov

Men även om kommande säsong förhoppningsvis blir stabilare kommer förmodligen allt mer råvara behövas. Efterfrågan på kraftliner är starkare än någonsin tidigare och Smurfit Kappa Piteå har hela Europa som marknad.

– Efterfrågan på vår produkt är extremt stark och ser ut att fortsätta, framförallt tack vare den växande e-handeln, säger Per.

Men det är inte självklart att fabriken kan möta den ökade efterfrågan.

– En av utmaningarna i framtiden är transport­er, och det måste satsas på infrastruktur för vägar och broar, för att bland annat klara av tyngre transporter, säger han.

Omställning bioekonomi

Per Swärd berättar att företaget nått långt i omställningen till fossilfritt i anläggningen. Företaget använder till exempel eltruckar i magasinen och en del transporter körs på miljövänligt HVO-bränsle. Dessutom tas spillvärme från produktionen tillvara och blir fjärrvärme till kommunens invånare. Men när det gäller de längre fossilfria transporterna har skogsbranschen en bit kvar

– Det är viktigt att den råvara som finns blir tillgänglig för att skogsbruket ska fortsätta utvecklas mot en omställning till bioekonomi, avslutar Per Swärd.
 

Elin Fries
elin@skogsaktuellt.se • 019-16 64 68

 

Artikeln publicerades måndag den 07 maj 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste