Förvånade att torvmossarna får så lite uppmärksamhet

Forskarna är förvånade över att torvmossarna internationellt sett får relativt lite uppmärksamhet inom forskning och klimatpolitik. Att skydda torvmarker från nedbrytning kan vara en relativt billig och effektiv åtgärd för att minska klimatutsläppen.

Detta framgår av i en artikel av forskarna Lorenzo Menichetti, SLU och Jens Leifeld, Agriscope. De har utvärderat vad exploateringen av torvmarker i världen kostar – räknat som utsläpp av växthusgaser.  Artikeln blev publicerad i  Nature Communications

Runt tre procent av jordens yta upptas av torvmarker och cirka 20 procent av det kol som är lagrat i mark återfinns här. Ungefär tio procent av världens torvmarker har omvandlats på grund av torvbrytning eller dränering för att användas i kommersiellt skogs- och jordbruk. Särskilt i vissa delar av världen fortsätter omvandlingen av torvmarker i snabb takt.

Ackumulering av kol

Så länge torvmarkerna är orörda lagrar de kol. Torven ackumuleras eftersom det höga vattenståndet skapar en syrefri miljö. När torvmarken dräneras och vattenståndet sjunker kommer det organiska material som samlats i århundranden att brytas ner snabbt. Då går torvmarken från att vara kolsänka till att bli kolkälla.

I vissa länder, till exempel Sverige, står torvmarkerna på agendan. Men internationellt sett är torvmarker inte särskilt synliga i klimatdebatten, anser forskarna. Inte om man jämför med de senaste årens vetenskapliga och politiska fokus på hur man ska öka inlagringen av kol i jordbruksmark. Det är märkligt med tanke på den mängd kol som står på spel.

Restaurera

En intressant fråga är om vi förutom att skydda orörda torvmarker också ska försöka att restaurera till exempel dränerade mossar. Att restaurera torvmarker kan enligt forskarna orsaka utsläpp av kraftfulla växthusgaser som metan och lustgas. Dessutom måste man ta hänsyn till sociala, legala och ekonomiska faktorer. Nyligen gav regeringen i uppdrag till Sveriges lantbruksuniversitet att ta fram siffror på klimatgasutsläpp från skogsmarken. Sifforna ska presenteras separat för just torvmarken.

Det jag helt säkert kan säga är att den enklaste åtgärden för klimatet som jag kan komma på är att skydda de torvmarker som fortfarande är intakta i dag. Det kol som redan finns lagrat i torvmarker bör stanna där, säger Lorenzo Menichetti i ett pressmeddelande.

 

Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

 

Artikeln publicerades tisdag den 24 april 2018

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste