Ökad precision - större variation

Kan ökad precision ge en större variation? Välkommen på skogsskötselexkursion på Tagels gård!

Beskrivning: Ur programmet Föryngring av tall i södra Sverige. Rätt planta på rätt plats. Blandskog, rekreationsskog, produktionsskog? Röja och gallra för olika mål. Anpassning av skogsskötsel till risk klimatförändring och skador. Plats: Tagels gård Moheda Mer information: www.skogforsk.se Kontaktperson: erika.olofsson@lnu.se
Artikeln publicerades -

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste