Etiopiskt skogsprojekt hotar biodiversitet

Projektet var tänkt att motverka klimatförändringarna, men studier visar även en del negativa sidoeffekter av skogsprojektet med hot mot biodiversitet och alpina växters överlevnad.

I södra Etiopiens högland bränns trädljungheden ovanför trädgränsen för att förbättra betet för boskapen, en tradition som lokala myndigheter försöker bekämpa. Framförallt vill myndigheterna stoppa bränningen för att låta mer träd växa upp och därmed öka kolinlagringen. Men enligt en ny studie från Stockholms universitet är den traditionella skötselmetoden ytterst viktig för biologisk mångfald och livsbetingelserna för alpina växtarter som inte finns någon annanstans.

- Det handlar om växter som lever på hög höjd i bergen i södra Etiopien, många är endemiska för det området, säger Maria Johansson, forskare vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik vid Stockholms universitet, i ett pressmeddelande.  

–Betesbränningen här har pågått i minst 2000 år och skapat ett småbrutet landskap dominerat av trädljungbestånd i olika åldrar. Dessa härbärgerar olika växtsamhällen och unga bestånd har fler alpina arter. Utan bränningen skulle området så småningom täckas med skog och de alpina arterna försvinna, säger hon.

Bränning av vegetation är numera olagligt i Etiopien. Studien bekräftar att ekosystemtjänster såsom timmerproduktion och kolinlagring ofta står i konflikt med andra tjänster, som biodiversitet och lokal försörjning. En ökad skogsareal gynnar inte alltid lokala ekosystem och samhällen.

- Vi rekommenderar att man bevarar, men reglerar, den traditionella skötseln. Dels för att bevara arterna, och också för att bevara lokalbefolkningens försörjningsmöjligheter. Dessutom förhindrar skötselbränningen farliga vildbränder, genom att unga bestånd är obrännbara under flera år, vilket begränsar brändernas storlek, säger Maria Johansson. Det är lite ironiskt att åtgärder för att motverka klimatförändringarna globalt kan minska ekosystemens resiliens mot klimatförändringarna lokalt.

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 17 april 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste