Ökad plantering 2017

Under förra året ökade antalet levererade skogsplantormed nära nio procent jämfört med föregående år, visar ny statistik från Skogsstyrelsen. 

Under 2017 levererades 375 miljoner plantor. Gran är det trädslag som ökat mest.  Foto: Elin Fries 

Gran utgör 53 procent av produktionen, jämfört med tall som står för 43 procent och övriga trädslag för fyra procent. Produktionen av contortaplantor har halverats sedan 2011, från drygt 16 miljoner plantor till drygt åtta miljoner.

Täckrot är det dominerande produktionssättet med 82 procent av produktionen. Barrot utgör 18 procent medan övriga produktionssätt är försvinnande litet. Barrotsplantor förekommer framförallt för gran och lövträd.

De flesta plantfröerna har sin härkomst i svenska plantager eller svenska bestånd, totalt cirka 88 procent, vilket är en ökning med fem procent jämfört med 2016.

 

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 13 april 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste