Bryn mellan skog och jordbruksmark behöver tas om hand bättre

Det finns brynmiljöer mellan skog och jordbruksmark som är värdefulla för både miljön och utvecklingen av produktionen.

De som tagit fram utredningen på uppdrag av Miljömålsrådet är Jordbruksverket, Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelserna och Sveriges geologiska undersökning. Foto: Mostphotos

Brynen innehåller ofta variationsrika och till viss del okända miljöer med lövträd, buskar, blommor och gläntor. Det visar en analys av övergångszonerna som en rad myndigheter sammanställt tillsammans. Variationsrika brynmiljöer bidrar till ekosystemet och är viktiga för både växter och djur. Bland annat gynnar de nyttodjur som bidrar med pollinering. Men utredningen visar också att brynen behöver skötas om bättre än vad det görs i dag.

Exempel på åtgärde

  • Fortsätta arbeta med skogssektorns mål för hänsynskrävande biotoper 
  • Informera om möjligheterna till ersättning för skötsel 
  • Uppmärksamma brynmiljöer inom rådgivning och kompetensutveckling 
  • Uppmärksamma brynmiljöer inom nyckelbiotopsinventeringen 

Källa: Jordbruksverket

– Det handlar både om att sköta befintliga miljöer och att skapa nya. Vi behöver tillsammans med jord- och skogsbruket öka takten i det arbetet, säger Lisa Karlsson på Jordbruksverket, i ett pressmeddelande.

På många platser är övergångszonerna nästan obefintliga och istället är det tvära övergångar mellan skogs- och jordbruksmark. I utredningen ges flera förslag på åtgärder som myndigheterna kan använda för att skapa fler värdefulla brynmiljöer.

Läs mer om brynmiljöer.

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 019-16 64 60
E-post: madeleine@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 11 april 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste