Stort gensvar för förslag om tjänstemannaansvar

I dag röstade samtliga riksdagspartier i Konstitutionsutskottet för ett förslag om tjänstemannaansvar.

Tjänstemannaansvar kan komma att införas. Foto: thinkstock

Alliansens förslag är en begäran från riksdagen till regeringen att ta fram ett lagförslag där tjänstemäns straffansvar utökas och tjänstemannaansvar införs. Om tjänstemannaansvaret införs ska det enligt förslaget först föregås av en utredning som tydliggör vad exakt i lagen som behöver ändras, och hur ansvarsutkrävandet slår mot olika typer av tjänstemän, i stat och kommun samt på olika nivåer.

Nästa steg blir att regeringen ska återkomma med direktiv om en eventuell  utredningen.

Elin Fries
Elin Fries
Tel: 019-16 64 68
E-post: elin@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 11 april 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Relaterat

Senaste