Tallars årsringar kan ge säkrare klimatprognoser

Forskare vid Umeå universitet har utvecklat en förfinad metod för att avgöra hur mycket koldioxid som träd tar upp från atmosfären. Det kan bidra till säkrare klimatprognoser.

 

Genom att undersöka trädens årsringar med magnetresonans kan man både se hur mycket koldioxid trädet har tagit upp och bedöma hur mycket det kommer att ta upp i framtiden.Detta kan i förlängningen få betydelse för såväl miljöpolitik som skogsbruk, genom att ge bättre underlag om hur mycket koldioxid träden tar upp och hur de växer i en förändrad miljö, menar Jürgen Schleucher, professor vid Institutionen för medicinsk kemi och biofysik vid Umeå universitet.

Trädens förmåga att ta upp koldioxid i luften kan ha stor betydelse för att mildra effekterna av koldioxidutsläppen från mänsklig aktivitet och den globala uppvärmningen som de orsakar. Exakt hur stort trädens koldioxidupptag kan bli vid ökade halter av koldioxid och varmare klimat har hittills varit svårt att beräkna. Umeåforskarnas studie har genomförts vid Umeå universitets kärnresonanslaboratiorium, NMR-infrastruktur, som hör till Kemiskt Biologiskt Centrum, KBC.

 

Vetenskaplig originalpublikation

Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Scientific Reports. Intramolecular 13C analysis of tree rings provides multiple plant ecophysiology signals covering decades,  Thomas Wieloch, Ina Ehlers, Jun Yu, David Frank, Michael Grabner, Arthur Gessler, Jürgen Schleucher. Scientific Reports 8, 5048 (2018).

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 10 april 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Relaterat

Senaste