Inga pengar till övervakningen av granbarkborrestammen

Sedan 1995 finns en obruten serie resultat från övervakningen av granbarkborrestammen i Sverige. Pengarna till övervakningen har dragits in.

Nu äskar Skogsstyrelsen pengar från regeringen för ett stärkt arbete med skogsskador vilket bland annat innefattar att övervakningen ska kunna fortsätta.


– Resultaten från övervakningen säger en hel del om vilken beredskap man behöver ha i skogsbruket för kommande angrepp av granbarkborre. Om övervakningen läggs ned kommer vi sakna kännedom om de storskaliga trenderna i antalet granbarkborrar och därmed ökar risken för att man inte hittar angripna bestånd och det drabbar skogsägarna, säger Gunnar Isacsson, ekolog vid Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Övervakningen har tidigare finansierats med pengar ur Landsbygdsprogrammet, men nu har de pengarna dragits in. Som en följd av det har SLU beslutat att inte skjuta till pengar inför 2019. Kontrollerna under 2018 är säkrade ekonomiskt.

Övervakning

Övervakningen är ett viktigt verktyg för att kunna följa utvecklingen av granbarkborrestammen. I fyra av de övervakade områdena finns en obruten tidsserie sedan 1995 och det ger data som är mycket värdefulla i analysen av hur granbarkborrens populationsdynamik styrs av olika omvärldsfaktorer.

Nyligen presenterades resultat från övervakningen i den årliga rapporten ”Långsiktig övervakning av granbarkborre” som Skogsstyrelsen presenterar årligen tillsammans med SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet. Årets rapport visar på höga fångster av insekter samtidigt som trenden är vikande. Rapporten bygger på övervakning av feromonfällor som lockar till sig granbarkborrar men också en inventering av granbarkborredödade träd i hyggeskanter.

 

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 09 april 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Relaterat

Senaste