Exjobb om virkesinventering fick en flygande start

Genom att kombinera drönare och programmering har Kalle Forsman skapat en tjänst som minimerar risk för fel vid virkesinventering. Nyligen utförde han en totalinventering på en av SCA:s största virkes­terminaler.

 

Kalle Forsman och Magnus Whalberg är entreprenörerna bakom Lumberscan.
 Foto:  David Fahlberg

I dag mäts det mesta av allt virke för hand, vilket innebär att det finns en stor risk för fel till följd av mänskliga faktorn. Det här är ett problem som Kalle Forman ville försöka hitta en lösning på under sitt sista år på jägmästareprogrammet. I sitt examensarbete utvecklade han en automatisk lagerinventering.
Med hjälp av den nya inventeringen sänktes felskattningen av virket till cirka två procent. Som en jämförelse visar Skogforsks analyser att när volymen skattas med traditionell travmätning kan avvikelsen vara uppåt 20 procent, från den stockvis kontrollmätta volymen av traven. Kalle kallar produkten för Lumberscan.
– Om man har stenkoll på sitt lager har man aldrig för mycket virke i sitt lager, vilket betyder att man inte tappar värde i degradering av virket och inte behöver riskera att köpa in för stora virkeslager. För skogsägaren innebär det i slutänden bättre betalt per stock och bättre betalningsförmåga, säger han.

Exjobb till startup

Vid VMF:s inventeringar mäts långa vältor med hjälp av måttband och vid jämna mellanrum mäts höjden. På så sätt får man ut längd, höjd och bredd. Tätheten av vältan uppskattas av inventeraren. Enligt Kalle Forsman utför LumberScan inventeringen på liknande sätt men på många gånger fler mätpunkter utöver det kan den mänskliga faktorn snabbt medföra felaktiga siffror när man utför inventeringen manuellt.Foto: Kalle Forsman

Efter att Kalle kontaktat flera större skogliga aktörer påbörjades examensarbetet i samband med Norra Sävarsågen. Han monterade en kamera på en drönare och kunde sedan analysera bilderna i ett bildbehandlingsprogram.
– Enkelt uttryckt bygger tekniken på att använda överlappande kamerabilder för att på så sätt skapa en 3D-bild.  Genom att använda överlappade kamerapunkter får jag en samlad bild, förklarar han.
– Det är enkelt att missa att mäta en välta, därför hoppas vi på att i framtiden kunna använda mer objektiva metoder till exempel med hjälp av drönare och SFM, säger han.

Passionsprojekt

I dag driver Kalle Forsman Lumberscan på fritiden tillsammans med sin barndomsvän Magnus Whalberg. Kalle Forsman beskriver Lumberscan som ett ”passionsprojekt” som tar stor del av deras fritid och drönaren får allt som oftast hänga med i bilen.
– Jag har alltid varit sugen att testa att driva ett eget företag och arbeta med innovationer och företagande. Det här är helt och hållet ett passionsprojekt för både mig och Magnus. Allt vi gjort hittills har vi gjort för att vi båda tyckt det är kul, säger han.
Grundidén är att tillhandahålla en tjänst som översätter infångat bildmaterial till inventeringsresultat, där önskemålen ser olika ut för olika kunder. Vissa har möjlighet att flyga själv, andra vill ha hela tjänsten utförd. Grundvärdet är dock det samma – man vill ha en metod för att höja den totala kvaliteten på inventeringsresultatet.

Totalinventering

Än så länge har två skogsbolag testat att använda sig av Lumberscans totalinventering. Vid Martinssons har en linjetaxering utförts och strax innan jul genomförde även SCA:s virkesterminal i Töva utanför Sundsvall en inventering med hjälp av Lumberscan. Henrik Sakari, kundförsörjningschef vid SCA skog berättar att han är nöjd med inventeringen.
– Vi har genomfört två tester med Lumberscan. Den första i mellandagarna och en andra inventering i månadsskiftet mellan februari-mars. Vi anser att vi fått ett bra resultat, säger han.
Töva är ett av SCA:s större virkesterminaler och har en maxkapacitet på 200 000 skogskubikmeter. Vid inventeringen fanns det runt 100 000 kubikmeter virke. Det har inte skett någon manuell inventering efter Lumberscan, och det exakta resultatet av Lumberscans inventering kommer bli tydligare när virkeslagrena börjar tömmas, men Henrik tycker inventeringstekniken känns lovande.
– Vi kan tänka oss att testa Lumberscan igen, manuell inventering är kopplat till flera svårigheter och vi ser absolut att det här kan ersätta det manuella arbetet.

 

Kalle Formans bästa tips för ett lyckat exjobb


1. Välj ett ämne som fyller ett verkligt syfte. Alltså nånting som kommer till användning.


2. Att man känner att man får bra kontakt med handledare och institution som man ämnar skriva mot. Det är också bra om man har kontakter i branschen som man skulle kunna bolla problemställning med.


3. Det viktigast är att man personligen finner ämnet intressant, antingen tillvägagångsättet/tekniken eller själva ämnet. Det bästa är ifall exjobbet är ett ämne som har den riktning som man vill ha att ens arbetsliv ska ha senare. Alltså det behöver inte vara att man ska förbereda sig inför sitt första jobb utan snarare att man ser det som en chans att skaffa spetskompetens mot ett område som man skulle vilja fortsätta med på sikt.

Elin Fries
Elin Fries
Tel: 019-16 64 68
E-post: elin@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 17 april 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste