LEDARE: Skogen kommer inte räcka

Under en lång tid har vi fått höra att skogen räcker till allt och alla. En ljus bild har målats upp där det funnits ett överflöd av skog. Men så är inte längre fallet. Bilden som nu målas är en annan.

Det är svårt att acceptera tanken på att vi i skogsriket Sverige inte skulle kunna förse vår egen industri med råvara även om industrin just nu har råvarubrist på flera håll. Jag tror att den allmänna uppfattningen inom branschen är att det inte råder någon brist. Budskapet har en längre tid varit att vi avverkar mindre än tillväxten och att vi därför har mer virke i skogen än någonsin. Båda dessa påståenden är dessutom sanna.

På ett seminarium nyligen berättade Carina Håkansson, vd för Skogsindustrierna, att skogen inte kommer räcka till allt. Under samma seminarium meddelade företrädare för Sveriges lantbruksuniversitets forskningsplattform Future Forests att vi inte kan avverka mer än vad vi gör nu eftersom marken inte är tillgänglig. Detta är anmärkningsvärda uttalanden som bör tas på allvar. Uttalanden som borde möblera om skogspolitiken på flera håll.

Det man glömmer bort är att den tillväxt som är intressant för både skogsbrukare och industri är den tillgängliga tillväxten. Det vill säga den tillväxt som i framtiden går att avverka. Det är den tillväxten som ska jämföras med den årliga avverkningen. Hur stor tillväxten är inom exempelvis en nationalpark spelar ingen roll eftersom träden där inte kommer avverkas. Om man jämför hur stor den årliga tillväxten är på den skogsmark som går att avverka med hur stor avverkning som sker blir bilden tydlig. Vi avverkar idag ungefär lika mycket som den tillgängliga tillväxten.

Ett mantra vi ofta får höra är att ”Allt man kan göra av olja kan man göra av den svenska skogen”. Och dagligen nås vi av nyheten om hur skogen ska vara lösningen på det mesta. Den gröna bioekonomin ska fasa ut olja och då behöver man avverka mer träd, inte mindre. Vi ska i framtiden tanka flygplan och bilar med bränslen från skogen. Vi ska bygga fler hus med trästommar. Vi ska göra kläder av trä och dricka vår öl ur bioplastflaskor från trä. Dessutom har vi alla andra ”mjuka” nyttor. Skogen ska räcka till avsättningar för biologisk mångfald och rekreation. Skogen ska räcka till för både ovanliga och vanliga växter och djur. Listan kan göras lång över alla de nyttor som samhället vill att skogen ska räcka till. Tyvärr är mängden nyttor fler än volymen skog så vi kommer behöva börja prioritera redan nu.

Är råvarubrist en nationell eller global trend? I januari talade jag med en fondförvaltare från en byrå i London. Han menade att, sett över hela världen, fanns det inte någon större potential att långsiktigt öka avverkningsvolymerna av skog. Han nämnde visserligen något land, som jag nog inte kan peka ut på en karta, där en viss ökning kan ske. Om det han sa till mig stämmer kan vi slå fast att Sverige inte är unikt. Vi har bara inte insett faktum ännu.

Hur ska vi skogsbrukare då ta till oss denna information. Jag ser tre viktiga saker som vi behöver göra. För det första bör vi bli duktigare på att producera mer skog där vi får. För det andra bör vi slåss med näbbar och klor för att mota bort olika typer av produktionshämmande inskränkningar. För det tredje bör vi hjälpas åt att kommunicera att våran skog inte räcker till allt och alla.

Är råvarubrist bra för oss skogsägare? Troligen kommer priset på vår råvara och priset på den globala slutprodukten att öka något. Och troligen kommer industrin att anpassa sin produktionskapacitet efter hur stor råvarufångsten är nationellt. Det leder till att vi på gårdsnivå, med minskade avverkningsbara arealer men något högre pris på virket, inte kommer märka någon större nettoskillnad. Vad det leder till på landsnivå får andra ta ansvar för.

Läs även "Räcker skogen till allt och alla?"

 

Rickard Axdorff
Rickard Axdorff
Tel: 019-16 61 39
E-post: rickard@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 27 mars 2018

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste