LRF Konsult får nya ägare för att kunna utvecklas

LRF säljer 75 procent av aktierna i LRF Konsult till riskkapitalbolaget Altor. Den nya ägaren tillför kapital och kunskap som ska hjälpa LRF Konsult att utveckla sina digitala tjänster.

Enligt Palle Borgström behöver LRF Konsult bland annat växa med nya kundgrupper, något som Altor kan hjälpa till med. Foto: Carolina Wahlberg

Riskkapitalbolaget Altor köper 75 procent av LRF Konsult från LRF för en hemligt köpesumma. LRF kvarstår som långsiktig minoritetsägare med 25 procent.

LRF utvärderar kontinuerligt sina dotterbolag och hur deras verksamheter kan utvecklas.

– Under ett par års tid har vi sett en utveckling på redovisningssidan med allt större fokus på digitalisering, säger Palle Borgström, ordföranden LRF, på en presskonferens. För att kunna följa med i den utvecklingen krävdes det en investering i både digital plattform och utvecklad affärsmodell för LRF Konsult.

Behöver växa

Som en följd av investeringsbehovet i LRF Konsult har LRF under en tid diskuterat med flera intressenter om en försäljning av LRF Konsult.

– LRF Konsult behöver växa med nya kundgrupper och inom nya regioner för att bära de investeringar som krävs i bolaget, säger Palle Borgström. Något som vi ser att Altor kan bidra med. Det finns också möjligheter med samarbeten inom Altors intressesfär som kan innebära att fler tjänster säljs via LRF Konsults kontor.

Behövs mer kapital

– Det behövdes mer kapital och mer kunskap för att utveckla LRF Konsult in i framtiden, säger Anders Källström, vd LRF, vid presskonferensen.

Han påttalar att finansiering av Altors köp av LRF Konsult innebär att bolaget tillförs mer kapital för att utvecklas utan att tyngas ned av en stor upplåning.

LRF kvar som ägare lyfte priset

Försäljningen av LRF Konsult till Altor påbörjas nu och ska vara färdig i maj. LRF kvarstår som minoritetsägare med en ägarandel på 25 procent i LRF Konsult efter affären. Altor består av fyra fonder och det är den fjärde fonden som kommer gå in som huvudägare i LRF Konsult.

– Vi är kvar som en långsiktig minoritetsägare i LRF Konsult, dels på grund av att vi värnar om att våra medlemmar har tillgång till konkurrenskraftiga tjänster dels på att det finns en finansiell uppsida att vara kvar som delägare i LRF Konsult, säger Palle Borgström.

LRF:s beslut att vara kvar som minoritetsägare i LRF Konsult bidrog till att lyfta prislappen.

Stagnerande omsättning

LRF Konsult omsatte under förra året 1 065 miljoner kronor (1 058 miljoner 2016) och gjorde ett rörelseresultat på 66 miljoner kronor (68 miljoner).

Sedan 2010 har omsättningen varit i stort sett oförändrad. Förra årets rörelseresultat är svagare än både 2016 och 2015.

2017 års resultat efter finansiella poster är 60,5 miljoner kronor varav 59,7 miljoner lämnas som koncernbidrag till LRF. Det innebär att 2017 stod LRF Konsult för över hälften av LRF:s intäkter från affärsverksamheten på totalt 103 miljoner

LRF Konsults redovisade egna kapital är 106 miljoner kronor.

Fördubblad vinst på fem år

På Altors hemsida presenteras deras investeringsstrategi och man konstaterar att när de investerar i ett nytt företag vill de se en fördubbling av rörelsevinsten på fem år.

– LRF Konsult är en affärsrådgivare med bred branschkunskap inom ekonomi, juridik, affärsrådgivning och mäkleri. Den lokala närvaron genom det omfattande kontorsnätet är en unik tillgång. Vi ser goda utvecklingsmöjligheter för LRF Konsult på en marknad i snabb förändring, säger Altors grundare Harald Mix i ett pressmeddelande.

 

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 12 mars 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste