Nya forskningsmiljoner från Skogssällskapet

I september 2017 lyste Stiftelsen Skogssällskapet ut 19 miljoner kronor till forskning och utveckling om skog och naturvård. Nu är det klart vilka projekt som beviljas medel.

 

Det handlar om Livscykelanalyser, skogens stressreducerande förmåga, etablering av blandskog, mekaniskt snytbaggeskydd, jämställdhet i skogssektorn och naturvägledning för personer med funktionsnedsättning är några av ämnena.

– Ett av projekten handlar om att ta fram en gemensam metodik för livscykelanalyser inom skogsnäringen, något som är högst relevant när det kommer till den klimatutmaning vi står inför i dag, säger Calle Nordqvist, koncernchef för Skogssällskapet i ett pressmeddelande.

Livscykelanalyser

Livscykelanalyser, LCA, handlar om att kunna se vilken miljö- och klimatpåverkan en produkt eller tjänst har genom hela sin livscykel – från råvaruutvinning till avfall eller återvinning. LCA används för att kunna jämföra produkters och tjänsters klimatnytta. I projektet, som kommer att bedrivas vid Skogforsk, vill forskarna ta fram en gemensam metodik för LCA inom skogsbruket.

Ett annat projekt som beviljas medel är ett folkhälsoprojekt i Uppland där personer med funktionsnedsättning erbjuds möjlighet att vistas mer ute i naturen. Projektet, som kommer att genomföras av Upplandsstiftelsen, är en del i Skogssällskapets satsning inom naturvägledning, friluftsliv och integration.

– Vi vill bidra till praktiskt inriktade projekt som handlar om att få ut fler människor i naturen, säger Calle Nordqvist.

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 07 mars 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Relaterat

Senaste