Norra Skogsägarna ökar omsättningen

Under 2017 ökade omsättningen med 100 miljoner kronor från 2,2 till 2,3 miljarder kronor. Koncernens resultat minskade dock med 12,6 miljoner jämfört med 2016.

 
– Vår vision att uppfinna framtiden för ett fritt, lönsamt och roligt skogsägande är i högsta grad levande och vi är idag en förening med gott självförtroende. Det finns naturligtvis stora utmaningar kvar, inte minst gällande skogspolitiken, men vi har nått en stabilitet i grunden som frilägger kraft för att blicka långt in i framtiden, säger vd Pär Lärkeryd i ett pressmeddlande.

Under 2017 ökade antalet medlemmar med 528 personer. Antalet medlemmar är nu 17 300 personer. Under året ökade virkesfångsten med två procent till 2 067 000 fastkubikmeter. 


Volymen sålda sågade och förädlade trävaror ökade under året med på 66 000 kubikmeter. Totalt har under året 116 miljoner kronor investerats i föreningens två sågverk.

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 06 mars 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste